A „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja

Raffai Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Raffai Ferenc

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy a Kis-Pongrác telep városrehabilitációs projekt keretében 2011 óta 2014. június végéig a konzorciumi szerződésben (http://www.kispongrac.hu/images/kispongr... rögzített feladatokra feladatonként mennyi pénzt fizetett ki az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő a fővállalkozó számára, azokból mennyit lehetett a pályázat terhére elszámolni, mennyit kellett az önkormányzatnak az vállalt önrészen kívül még hozzátennie.
Illetve a szerződésben foglalt feladatokból mi valósult meg és mi nem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 28.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q Adatszolg E1ltat E1s Kis Pongr E1c 2011 2014.06.30.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Raffai Ferenc Szerkesztő Úr!

 

A 2014. július 28-án kelt közérdekűadat-igénylésére Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat nevében az alábbiakról tájékoztatom.

 

A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Kőbányai 'Kis-Pongrác'
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekttel
kapcsolatban az Önkormányzat képviseletében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
jár el. A projektvezetőnek az Ön által igényelt adatokról készített
összesítő kimutatását mellékelten megküldöm.

 

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel,

Szabó Krisztián

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Raffai Ferenc:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei