A közszolgálati médiaszolgáltatás rendszerét érintő határozatok

Mérték Médiaelemző Műhely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiatanács részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Médiatanács!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban vagy a közzétételre utaló link megadásával megküldeni részünkre

a) a Médiatanácsnak az Mttv. 98. § (7)-(8) bekezdése alapján bármilyen formában (határozat, végzés, stb.) meghozott döntéseit, azok részletes indoklásával együtt;

b) a Médiatanács minden olyan további, bármily formában meghozott döntését, amely alapján bármely közszolgálati médiaszolgáltató lineáris közszolgálati médiaszolgáltatás nyújtására vált jogosulttá, így különösen az Árvízvédelmi Rádió és az M3 Anno működését megalapozó határozatot vagy egyéb döntést;

c) a fenti döntésekhez kapcsolódó, az Mttv. 98. § (7)-(8) bekezdése alapján elvégzendő műszaki, gazdasági, gazdaságossági és médiapolitikai szempontok vizsgálatáról, illetve annak eredményeiről készült dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 7.

Üdvözlettel:

Dr. Urbán Ágnes
ügyvezető
Mérték Médiaelemző Műhely

Hivatkozása ide

Feladó: Karácsony-Pretsner Kamilla dr.
Médiatanács


Attachment 16573183.jpg
11 Download

Attachment 276 20001.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 00002 HIF R4 Radio License BC 130608 091753 112597 budapest.doc
11 Download View as HTML

Attachment 943 2012.V.23..docx
11 Download View as HTML

Attachment 1459 2013 X.2..docx
11 Download View as HTML

Attachment 1655 2013 XI.27..docx
11 Download View as HTML

Attachment 2224 2012.XII.19..docx
11 Download View as HTML


Tisztelt dr. Urbán Ágnes!

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban a csatolt mellékletek szerint
tájékoztatom.

Üdvözlettel:
 
Karácsony Kamilla
főosztályvezető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
Tel: +36 1 457-7930, Mobil:
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

(See attached file: 276-20001.pdf)

(See attached file: 00002_HIF_R4_Radio License
BC_130608_091753_112597_budapest.doc)(See attached file:
943_2012.(V.23.).docx)(See attached file: 1459_2013_ X.2..docx)(See
attached file: 1655_2013 (XI. 27.).docx)(See attached file: 2224_2012.
(XII.19.).docx)
 
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.nmhh.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérték Médiaelemző Műhely:
Csak a(z) Médiatanács munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei