A nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett, ill. nekik törlesztett hitelek összege és szerződési feltételei

Romhányi Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Romhányi Balázs

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Magyar Állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett, ill. nekik törlesztett hitelek kamat- és tőkeösszegét 2009-től negyedéves bontásban, valamint a szerződések főbb feltételeit (hitelnyújtó, cél, keretösszeg, 2012 augusztus 31-ig lehívott rész, lejárat, devizanem, kamatozás, egyéb költségek stb.). A kérdés nem csak a 2008 végén megkötött IMF-EU megállapodás keretében felvett hitelekre vonatkozik, hanem az egyéb nemzetközi intézményekre is, mint pl. az EBRD, az EIB, vagy a CEB.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 19.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény ("KET") értelmében

harmincnapos válaszadási határidő vonatkozik a megkeresésekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nemzetközi Pénzügyi Főosztály (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]cid:image001.jpg@01CCD1DB.6F37E980

                                                                             

Nemzetközi Pénzügyi Főosztály

Iktatószám: NGM/19649/2/2012

 

 

Tisztelt Romhányi Balázs Úr!

 

Tekintettel az Ön által benyújtott adatigénylés terjedelmére, ezúton
tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv 15 nappal meghosszabbítja a tárggyal kapcsolatos közérdekű
adat szolgáltatására rendelkezésére álló határidőt.

 

 

Üdvözlettel:

 

Tárnoki-Zách Péter

főosztályvezető

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

[2]www.kormany.hu

 

Tel.: +36 1 795 1424

Fax: +36 1 795 0327

E-mail: [3][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nemzetközi Pénzügyi Főosztály (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment attachment.xls
11 Download View as HTML

Attachment attachment.xls
11 Download View as HTML


Ikt. sz.: NGM/19649/4/2012

 

 

Tisztelt Romhányi Úr!

 

Hivatkozással a 2012. szeptember 24-i, a közérdekű adatkérés
teljesítésének törvényi lehetőség adta 15 nappal történő
meghosszabbítására vonatkozó elektronikus levelünkre (ld. lent), kérésének
megfelelően mellékelten küldöm a Magyar Állam által nemzetközi pénzügyi
szervezetektől (IMF, EBRD, Világbank, EIB, CEB) felvett, ill. nekik
törlesztett hitelek kamat- és tőkeösszegét, valamint a szerződések főbb
feltételeit tartalmazó táblázatainkat.

 

Üdvözlettel,

Tárnoki-Zách Péter

főosztályvezető

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzetközi Pénzügyi Főosztály
Tel: 795-6501
Fax: 795-0327
e-mail: [1][email address]
Web: [2]www.kormany.hu

 

 

Ikt. sz.: NGM/19649/2/2012

 

Tisztelt Romhányi Balázs Úr!

 

Tekintettel az Ön által benyújtott adatigénylés terjedelmére, ezúton
tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv 15 nappal meghosszabbítja a tárggyal kapcsolatos közérdekű
adat szolgáltatására rendelkezésére álló határidőt.

 

Üdvözlettel,

Tárnoki-Zách Péter

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Romhányi Balázs

Tisztelt Nemzetközi Pénzügyi Főosztály (NGM)!

A válaszaikat köszönettel megkaptam, de sajnos a rendelkezésemre álló Microsoft Office programokkal nem tudom olvashatóvá tenni. Kérem, hogy legyenek szívesek lehetőleg adat (excel, txt, vagy valami más) vagy pdf formátumban is elküldeni a választ. Srgítségüket előre is nagyon köszönöm,

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Nemzetközi Pénzügyi Főosztály (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Romhányi Úr!

Kérésének megfelelően ismételten küldöm a kért adatokat, ezúttal pdf formátumban (az előző küldemény xls volt) – bízom benne, hogy ezek olvashatóak.

Üdvözlettel:
Tárnoki-Zách Péter

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Romhányi Balázs

Tisztelt Nemzetközi Pénzügyi Főosztály (NGM)!

Nagyon köszönöm a választ, a csatolt táblákat áttanulmányoztuk. Ennek alapján kérem, hogy legenek szívesek valamennyi hitelnél nem csak a kamatozás típust (fix, vagy változó), hanem a kamat mértékét (fix esetében százalék, változó esetében bázis és felár) is megadni. Saját korábbi nyilvántartásainkban szerepeltek olyan hitelek, amelyek elvileg még érvényben vannak, de az Önök táblázatában mégsem szerepelnek. (Az Államadósság Kezelő Központ ezeket az alábbi kódokkal tartja nyilván: HAmerikai, SocialH.CEB-1, HRoma-1, HMÁV2503, HMÁV2513, HMÁV-EIB-Vasút-2A-1, HVasarhelyi-1, HVasarhelyi-2, HVasarhelyi-3, HVasarhelyi-4, HVasarhelyi-5, HÁAK-EIB-1, HÁAK-EIB-2, HÁAK-EIB-3, HÁAK-EIB-4, HÁAK-EIB-5, HÁAK-EIB-6, HÁAK-EBRD-2, HDebrecen, HStrukturalis-1, HStrukturalis-2, HStrukturalis-3, HOktatás1, HEszak-Alfold CEB-1, HEgeszsegfejl-1) Megköszönnénk, ha ezekről is információt kaphatnánk (különösen, ha ezeket a Magyar Állam már előtörlesztette).

Eges hitelek esetében az Önöktől kapott táblázatok devizahitelként mutatnak olyan hiteleket, amelyek az ÁKK kimutatásai szerint forint-hitelek. (ÁKK kódjaik: Lakás2 CEB-2, GVK-EIB, GVK-2-EIB, GVK-3-EIB, Del-Dunantul-1-CEB, KEOP-1-CEB, TÁMOP-1-CEB, Innováció2-1-EIB, Innováció2-2-EIB, Innováció-EIB, Kohézios-EIB, M3-EIB/1, Del-Alfold-1-CEB, Terseg-1-EIB, ROP1-1-EIB, ROP1-2-EIB, ROP1-3-EIB, Erdo-1-EIB, Oktatas1-2-EIB, Oktatas2-1-EIB) Kérjük egyértelművé tenni, hogy ezekkel euróban, vagy forintban fennálló hitelként kell-e számolni.

Amennyiben szükséges, akkor kérdéseinkben hivatkozott adósság-elemek egyéb jellemzőit tartalmazó excel táblázatot is eljuttatom.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Nemzetközi Pénzügyi Főosztály (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Romhányi Úr!

 

Hivatkozással a 2012. október 25-i közérdekű adatkérésére az Államadósság
Kezelő Központtal történt szakmai egyeztetés alapján született
álláspontunkról az alábbi tájékoztatást adom.

A nemzetközi fejlesztési intézményekre (IMF, EIB, CEB, stb.) vonatkozóan
kért adatok üzleti titoknak minősülnek (a Ptk. szabályozása, valamint
annak alapján, amit a felek annak tekintettek, az minősül üzleti
titoknak), így ebben az esetben az adatok egy részének nyilvánosságra
hozatala a másik fél hozzájárulását igényelheti. Ennek alapján az ÁKK a
konkrét adatok körére vonatkozóan az érintett intézmények hozzájárulását
kérte a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban. A válaszok megérkezéséig
az ÁKK honlapján a következő linken találhat tájékoztatást a központi
költségvetés hitelelemeiről:
[1]http://akk.hu/object.2858DECA-3312-49BE-... .

 

Üdvözlettel,

 

[2]cid:image001.jpg@01CC81B2.839D2EE0 Tárnoki-Zách Péter

főosztályvezető

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-
4.

Telefon: +36-1-795-6501

E-mail:
[3][email address]

Web: [4]www.kormany.hu

 

idézett részek megjelenítése

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Romhányi Balázs:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei