A Norvég Alap átfogó vizsgálatára vonatkozó adatok

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) az Norvég Civil Támogatási Alapot érintő KEHI-vizsgálat során a már közzétett Ellenőrzési Jelentésen kívül keletkezett minden további ellenőrzési jelentést vagy részjelentést, a KEHI által az ügyben tett feljelentéseket és más eljáráskezdeményezéseket, mindezek mellékleteit, továbbá a KEHI-nek a vizsgálattal kapcsolatos megállapításait megalapozó minden dokumentumot,
2. az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerével és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatásokkal összefüggő további KEHI vizsgálatok
a) megindításának és befejezésének időpontját, pontos tárgyukat,
b) a vizsgálatok során keletkezett jelentéseket és részjelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 12.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment utf 8 B Qm9kb2t5VGFtw6FzLnBkZg
11 Download View as HTML


Tisztelt Dr. Bodoky Tamás Richárd Úr!

Mellékelten megküldöm a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felhívását a közérdekű adat megismerése iránti igény pontosítására.

Tisztelettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Segítőkészségüket megköszönve a "jelentések" és "részjelentések" szövegrészek tartalmát az adatigénylés mindkét eleme tekintetében úgy pontosítom, hogy azokon együttesen a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése szerinti jelentés mellett értek elnevezésétől függetlenül minden további, a KEHI által készített dokumentumot, amely az ellenőrzés során feltárt tényeket, illetve azok értékelését tartalmazza, ideértve a közzétett ellenőrzési jelentésben hivatkozott kockázatelemzést is.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment KEHI v lasz.pdf
716K Download View as HTML


Tisztelt Ügyvezető Úr!

Alábbi megkeresésére mellékelten megküldöm a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal válaszát.

Üdvözlettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei