A párizsi udvar és a déli Klotild-palota meghiúsult eladásának adatai

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Párizsi udvarral (V. kerület, Ferenciek tere 10.) és a "déli" Klotild-palotával (V.kerület, Ferenciek tere 1.) kapcsolatban az alábbi adatokat:
a)a BP Downtown Kft-vel Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által 2010. január 1-je óta kötött minden, a megjelölt ingatlanok tulajdonjogával vagy az azokra vonatkozó bármely más vagyoni értékű joggal összefüggő szerződéseket,
b) a BP Downtown Kft.-nek a megjelölt ingatlanok megvásárlásától való elállásra vonatkozó nyilatkozatát,
c) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának a b) pont szerinti nyilatkozatra adott válaszát tartalmazó minden iratot, függetlenül attól, hogy azokat az Önkormányzat képviseletében ki, illetve a polgármesteri hivatal mely szervezeti egysége kiadmányozta,
d) a BP Downtown elállása után a felek közti elszámolást -
az esetleges bánatpénz, a visszajáró előleg, a foglaló, illetve az eladó és a vevő részéről felmerült, egymással szemben érvényesített egyéb költségek megjelölését - tartalmazó kimutatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 27.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Zalka Szilvia
Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Átlátszó.hu!

 

A Párisi udvarral és a "déli" Klotild palotával kapcsolatos kérdésére
válaszolva tájékoztatom, hogy Belváros önkormányzata soha nem vált meg az
említett ingatlanoktól, soha egyetlen ingatlanunk sem került a kérdésben
említett cég birtokába, és ezen ingatlanok hasznait és terheit mindvégig
az V. kerületi önkormányzat szedte és viselte, illetve viseli a mai napig.

A fent említett épületekről és a szerződés közös megegyezéssel való
megszűntetéséről szóló, legutóbbi előterjesztést az irodámban, munkaidőben
megtekintheti, ha igényt tart rá.

 

Üdvözlettel:

Zalka Szilvi

V.ker., sajtó

0630 708 7928

Hivatkozása ide

Feladó: Zalka Szilvia
Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Átlátszó.hu!

 

 

A fent említett épületekről és a szerződés közös megegyezéssel való
megszűntetéséről szóló, legutóbbi előterjesztést a holnapi nap folyamán el
is tudom küldeni, ha igényt tart rá.

 

Üdvözlettel:

Zalka Szilvi

V.ker., sajtó

0630 708 7928

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Zalka Szilvia!

Megköszönöm, ha elküldi.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Zalka Szilvia
Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20130618160308405.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Átlátszó.hu!

Küldöm a kért előterjesztést.

Üdvözlettel,
Zalka Szilvi

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei