A polgármesternek nyújtott, gépjárműhasználattal kapcsolatos juttatások

Váradi László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Váradi László

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a dr Nagy Gábor Tamás polgármester részére adott, saját, illetve önkormányzati tulajdonú gépjárművek használatával kapcsolatos összes juttatások összegét 2010. október 4-től 2014. július 31-ig, éves lebontásban, valamint az összes menetlevél másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Váradi László

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Prinz Keller Katalin Petra
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q g E9pj E1rm FBhaszn E1lat.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Váradi László Úr!

 

A Budapest I. kerület budavári Önkormányzat polgármesterének nyújtott
gépjárműhasználatával kapcsolatos juttatásra vonatkozó közérdekű
adatigénylésére jelen levélhez csatoltan küldjük válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

[1]dr. prinz keller katalin

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Prinz Keller Katalin Petra
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q g E9pj E1rm FBhaszn E1lat.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Kérem jelezzen vissza, amennyiben az e-mail kézbesítése megtörtént.

 

Köszönettel: dr. Prinz-Keller Katalin

 

From: dr. Prinz Keller Katalin Petra
Sent: Tuesday, August 26, 2014 3:53 PM
To: '[FOI #2969 email]'
Subject: gépjárműhasználattal kapcsolatos közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Váradi László Úr!

 

A Budapest I. kerület budavári Önkormányzat polgármesterének nyújtott
gépjárműhasználatával kapcsolatos juttatásra vonatkozó közérdekű
adatigénylésére jelen levélhez csatoltan küldjük válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

[1]dr. prinz keller katalin

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Váradi László hozzászólt ()

Az önkormányzati tulajdonú gépjármű menetleveleinek másolatára irányuló kérésemet visszautasították, mondván, hogy az nem tartozik ezen törvény hatálya alá. Ki, mit tud erről?

Link to this

Feladó: dr. Prinz Keller Katalin Petra
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
0K Download

Attachment attachment.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Váradi László Úr!

 

Csatoltan küldjük közérdekű adatigénylésével kapcsolatos válaszlevelünket
szíves felhasználás végett.

 

Üdvözlettel:

 

[1]dr. prinz keller katalin

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Váradi László:
Csak a(z) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei