A Prestige Média Reklámgynökség Kft. hosszútávú szerződéseinek adatai

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Prestige Média Reklámgynökség Kft. között a 2012. július 15-ét követő időszakra fennállt, valamint az adatkérés beérkezésekor fennálló minden szerződést, továbbá e szerződések esetleges módosításait,
b) az a) pont szerinti szerződések végrehajtása körében kiadott teljesítési igazolásokat,
c) az a) pont szerinti szerződések végrehajtása körében a Prestige Média Reklámgynökség Kft. által a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére megküldött valamennyi elektronikus és írásbeli anyagot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 30.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóiroda
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment attachment.docx
11 Download View as HTML

Attachment 2012 okt nov.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2012 nov dec.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2012 dec 2013 jan.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2013 jan febr.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2013 febr marc.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2013 marc apr.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2013 apr maj.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2013 maj jun.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2013 jun jul.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2013 jul aug.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 2013 aug szept.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd Úr!

 

2013. szeptember 30-án kelt megkeresésére hivatkozással csatoltan
megküldjük Önnek a Prestige Média Reklámügynökség Kft. 2012. szeptember 5.
napjától hatályos közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésének
kivonatát. Álláspontunk szerint az Info tv. eminens célja a közérdek
„szolgálata”, vagyis az, hogy az adatok megismeréséhez fűződő jog is csak
közérdeken alapulhat, így nyilvánvaló, hogy csak olyan adat, információ
megismerésére terjedhet ki az Info tv.-ben foglalt igény, amely ebből a
szempontból – tehát a közérdek, az átláthatóság stb. - releváns. Erre
tekintettel készítette el az adat kezelője a szerződés releváns adatokat
tartalmazó „kivonatát”. A kivonatban rögzítetteken túl a szerződés olyan
általános szerződési rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a már korábban
kiadott szerződéseink alapján a kérelmező fél számára ismertek,  s mintegy
a hasonló jellegű szerződések általános szerződési feltételeinek
tekintendők.

 

Csatoltan megküldjük a teljesítésigazolásokat is.

 

A c) pontban megjelölt kérést azért nem tudjuk teljesíteni, mert ilyen
közbenső munkaanyagok nem születtek.

 

Kérjük fentiek szíves elfogadását, üdvözlettel:

 

Lencsó Rita

 

 

  MTVA Sajtóiroda
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

+36-1/ 759-5535
[2]Leírás: Leírás: Leírás: cid:image002.jpg@01CE03B3.E3EAFAA0

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei