A Puskás Akadémiának közpénzből épülő Centerpálya alatti nem saját földek szerződései

Kis Emőke küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kis Emőke

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. szerződés:
A Felcsút Község Önkormányzata tulajdonában álló Felcsút belterület 194 hrsz. ingatlanra 2000-ben megkötött szerződés, ami a Felcsút Sportegyesület számára 2000. november 30- tól 2050. november 30-ig használati jogot biztosít az 15984 négyzetméteres, kivett sporttelep megnevezésű területre.

2. szerződés:
A Felcsút Község Önkormányzata és a "Felcsúti Utánpótlás Nevelésért" Alapítvány között 2004-ben ugyanerre az önkormányzati ingatlanra megkötött szerződés, ami földhasználati jogot biztosít építkezés céljából 132 négyzetméterre az Alapítvány számára 2004. 09. 09-től meghatározatlan időre.

3. szerződés:
A Felcsút külterület 0228/38 helyrajzi számon nyilvántartott, Flier Tamás tulajdonában álló - 2285 négyzetméter legelő, valamint 20000 négyzetméter kivett sportpálya (2 sportpálya) megnevezésű - ingatlanra a "Felcsúti Utánpótlás Nevelésért" Alapítvánnyal 2006-ban kötött szerződés, amely 50 évre szólóan, vagyis 2056-ig biztosít ingyenes használatot az Alapítvány számára.

E szerződéseket arra tekintettel kérem, hogy több milliárd forint társasági adóból épül Centerpálya Felcsúton, miközben a földek, amelyekre épül, nincsenek a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia tulajdonában. A szerződések választ adhatnak arra a visszatérően fölmerülő kérdésre, hogyan rendezték a felek az 50 év letelte utáni tulajdoni viszonyokat, ami a közpénzből épülő értékes stadion miatt most aktuálisabb, mint korábban bármikor.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 18.

Üdvözlettel:

Kis Emőke

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis Emőke:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei