Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Luca, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Szegedi Tudományegyetem és az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft. közötti megállapodások és szerződések

Horváth Luca küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horváth Luca to read recent responses and update the status.

Feladó: Horváth Luca

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Szegedi Tudományegyetem és az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft. közötti megállapodásokat és szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 4.

Üdvözlettel:

Horváth Luca

Hivatkozása ide

Feladó: Majó Zoltán Dr.


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horváth Luca!

Köszönettel vettük kérését az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft-vel kötött szerződések ügyében.

Mellékelem a nyílt, közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött keretmegállapodást.

A szerződés tárgya, az uniós források támogatási szerződéseiben előirt rendezvények lebonyolítása. Ezúton jelzem, hogy ilyen irányú keretmegállapodást az uniós projektek nagy száma miatt Egyetem összesen hat céggel kötött 2011-ben (lásd mellékelt megállapodás előzményei pontját). Ezen cégek között szerepel az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft is.

Tájékoztatom, hogy jelen szerződés az SZTE honlapján is elérhető a jogszabályi előírások szerint 2011 óta.

A megállapodást, a vonatkozó államháztartási szabályok szerint a cégszerűen a rektor és a főigazgató jegyezte 2012 május 7-én.

A keretmegállapodás alapján a verseny újraindításával konkrét projektek lebonyolítására külön-külön szerződött az egyetem, mely szerződéseket méretük miatt (20 MB) külön - külön töltünk fel a mai nap folyamán.

Szeretném figyelmébe ajánlani, hogy az SZTE a nyilvánosság és jogszabályi előírások betartása érdekében weboldalán is közzéteszi a beszerzési eljárásait, melyet a következő oldalon talál meg:

http://www.u-szeged.hu/hirek/beszerzesek...

Szeged, 2014. március 18.

Megkeresését köszönve, üdvözlettel:

Dr Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
Szegedi Tudományegyetem
http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/hirek/...

SZTE beszerzések: http://www.u-szeged.hu/hirek/szte-beszer...

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Majó Zoltán Dr.


Attachment utf 8 B c3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxMTJFXzJfMjAxMS5wZGY.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horváth Luca!

Mellékelem a 2011-ben kötött szerződést az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft-vel:

Szerződés_Európa 112/e 112/E/2011/SZTE/2 2011.08.26 Konferencia/Tehetséggondozás a felsőoktatásban

2011-ben a Szegedi Tudományegyetem 1 darab visszterhes szerződést jegyez a fenti céggel, melynek szakmai teljesítése megtörtént, ellenértéke kiegyenlítésre és elszámolásra került.

Jelen tájékoztatást a az Infotv vonatkozó rendelkezéseire, valamint a kérelmező kérésének megfelelően bocsátottuk ki.

Üdvözlettel:

Dr Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
Szegedi Tudományegyetem
http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/hirek/...

SZTE beszerzések: http://www.u-szeged.hu/hirek/szte-beszer...

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Majó Zoltán Dr.


Attachment utf 8 B c3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNTZOeV8yXzIwMTEucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC02SyAxLiByay4ucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXMgRXVyw7NwYSAxNC0zSyAzLiByay5wZGY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC0ySyAyLnJrLnBkZg.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXMgRXVyw7NwYSAxNC0zSyA0LiByay5wZGY.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horváth Luca!

Mellékelem a 2012-ben kötött szerződések első részét az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft-vel:

Szerződés_Európa 156/Ny 156/Ny/2011/SZTE/2 Workshop/Kutatás-Ipar-Hatóság együttműködése a gyógyszerfejlesztésben

Szerződés_Európa 14-6/K 1rk 14-6/K/2012/SZTE/1 Konferencia/Wittmann Tibor (1923-1972) emlékezete és öröksége - Nemzetközi tudományos konferencia

Szerződés_Európa 14-3K 3 rk 14-3/K/2012/SZTE/3 Workshop/Büntető eljárásjogi workshop 3 ország doktoranduszainak

Szerződés_Európa 14/2K 2rk 14-2/K/2012/SZTE/1. Konferencia/HURO projekt időszaki szakmai konferenciája

Szerződés_Európa 14-3K 4 rk 14-3/K/2012/SZTE/4 Konferencia/Sale and Community

A szerződések szakmai teljesítése megtörtént, ellenértéke kiegyenlítésre és elszámolásra került.

Jelen tájékoztatást a az Infotv vonatkozó rendelkezéseire, valamint a kérelmező kérésének megfelelően bocsátottuk ki.

Üdvözlettel:

Dr Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
Szegedi Tudományegyetem
http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/hirek/...

SZTE beszerzések: http://www.u-szeged.hu/hirek/szte-beszer...

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Majó Zoltán Dr.


Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXMgRXVyw7NwYSAxNC0zSyAyLiByay5wZGY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXMgRXVyw7NwYSAxNC0zSyAxLiByay5wZGY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC0xMEsgMS5yay5wZGY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC00Sy5wZGY.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horváth Luca!

Mellékelem a 2012-ben kötött szerződések második részét az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft-vel:

Szerződés_Európa 14-3K 2 rk 14-3/K/2012/SZTE/2 Konferencia/ Kémia-környezetvédelem

Szerződés_Európa 14-3K 1 rk 14-3/K/2012/SZTE/1 Nyitó konferencia/TERRA HU-RO projekt

Szerződés_Európa 14-4K 14-4/K/2012/SZTE Egyetemi hallgatók nyári táboroztatása/gyakorlatorientált workshopok, szabadidős programok

Szerződés_Európa 14-10/K1rk 14-10/K/2012/SZTE/1 Nyitó konferencia/TÁMOP 3.1.9-11/2 2012-0001 sz. projekt

A szerződések szakmai teljesítése megtörtént, ellenértéke kiegyenlítésre és elszámolásra került.

Jelen tájékoztatást a az Infotv vonatkozó rendelkezéseire, valamint a kérelmező kérésének megfelelően bocsátottuk ki.

Üdvözlettel:

Dr Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
Szegedi Tudományegyetem
http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/hirek/...

SZTE beszerzések: http://www.u-szeged.hu/hirek/szte-beszer...

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Majó Zoltán Dr.


Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC0xNUsgMy4gcmsucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSA4N0UucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC0xNUsgMS4gcmsucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horváth Luca!

Mellékelem a 2013-ben kötött szerződések első részét az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft-vel:

Szerződés_Európa 14-15k 3 rk 14-15/2012/SZTE/3 Innovációs klubestek

Szerződés_Európa87E 87/E/2012.SZTE Konferencia/XXXI. OTDK orvos- és Egészségtudományi Szekció

Szerződés_Európa14-15K 1rk 14-15/K/2012/SZTE/1 Szakmai konferencia/ HURO.1001/140/2.3.1 projekt

Szerződés_Európa 14-22K 2rk 14-22/K/2012/SZTE/2 Konferencia/Pedagógiai értékelés

Szerződés_Európa 14-24K 1-.. 14-24/K/2012/SZTE/1-2 1. Workshop/Laurens Winkel: Hugo Grotius das Naturrecht, 2. Konferencia/Law in Action - Szeélyek a jeggyakorlatból

A szerződések szakmai teljesítése megtörtént, ellenértéke kiegyenlítésre és elszámolásra került.

Jelen tájékoztatást a az Infotv vonatkozó rendelkezéseire, valamint a kérelmező kérésének megfelelően bocsátottuk ki.

Üdvözlettel:

Dr Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
Szegedi Tudományegyetem
http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/hirek/...

SZTE beszerzések: http://www.u-szeged.hu/hirek/szte-beszer...

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Majó Zoltán Dr.


Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC0yNksucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC0yN0sgMS4gcmsucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC0yN0sgMi4gcmsucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3plcnrFkWTDqXNfRXVyw7NwYSAxNC0zMUsgMS5yay4ucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horváth Luca!

Mellékelem a 2013-ban kötött szerződések második részét az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft-vel:

Szerződés_Európa 14-26K 14-26/K/2012.SZTE Workshop/GTK Doktori Iskola: Generációk diskurzusa

Szerződés_Európa 14-27K 1rk 14-27/K/2012/SZTE/1 Workshop/6 napos intenzív 3D animációs műhelymunka

Szerződés_Európa 14-27K 2 rk 14-27/K/2012/SZTE/2 Workshop/Finite Geometry Conference and Workshop

Szerződés_Európa 14-31K 1rk 14-31/K/2012/SZTE/1 Workshop/K+F menedzsment konferencia

Szerződés_Európa 14-34K 2rk 14-34/K2012/SZTE/2 Workshop/Kutatásvezetők és Kutatásban résztvevők szakmai egyeztetése

A szerződések szakmai teljesítése megtörtént, ellenértéke kiegyenlítésre és elszámolásra került.

Jelen tájékoztatást a az Infotv vonatkozó rendelkezéseire, valamint a kérelmező kérésének megfelelően bocsátottuk ki. Tájékoztatom továbbá, hogy a keretmegállapodás, a kiírásnak megfelelőn 2013. évvégén megszűnt.

Üdvözlettel:

Dr Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
Szegedi Tudományegyetem
http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/hirek/...

SZTE beszerzések: http://www.u-szeged.hu/hirek/szte-beszer...

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Majó Zoltán Dr.


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U1pURV9iw61yw6FsYXRfUFNaMDI5OTAucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B TnlpbGF0a296YXQgRXVyw7NwYSBPa3RhdGFzIDIwMTQucGRm.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horváth Luca!

Kérésének megfelelően 2011-2012-2013 időszakban előző leveleinkben csatoltuk a nyilvános közbeszerzés keretében létrejött szerződéseket az Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft-vel.

A cég 2014-ben további egy beszerzési eljárás során tett érvényes és eredményes ajánlatot, melynek felhívását, bírálati lapját illetve szerződését mellékelem.

Jelen tájékoztatást a az Infotv vonatkozó rendelkezéseire, valamint a kérelmező kérésének megfelelően bocsátottuk ki.

Tájékoztatom továbbá, hogy mivel kérésével egy blog is foglalkozott, a cég hivatalos nyilatkozatát is mellékelem.

Üdvözlettel:

Dr Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
Szegedi Tudományegyetem
http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/hirek/...

SZTE beszerzések: http://www.u-szeged.hu/hirek/szte-beszer...

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Luca, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Luca:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szerződések, lista

A(z) Szegedi Tudományegyetem részére Hava Nikita által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei