a SZTEHA és az Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti aktív szerződések

Maróy Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Maróy Ákos

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Alapítvány (SZTEHA) és az Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2012. szeptemberében érvényben levő szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 24.

Üdvözlettel:

Maróy Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Török Márk

Tisztelt Maróy Ákos
Tanulmányozva az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény hatályos és vontakozó rendelkezéseit, álláspontom szerint a SZTEHA
nem minősül közérdekű adatgazdának, ugyanakkor a kérdésére választ kap:
Az Universitas Kft és a SZTEHA között nincs szerződéses viszony.

Üdvözlettel:

Török Márk
SZTEHA
ui.: Nagyon furcsa az email cím, megtenné hogy visszajelez ha megkapta?
Köszönöm.

Hivatkozása ide

Feladó: Maróy Ákos

Tisztelt Török Márk!

Köszönöm kérdesemre adott gyors válaszát.

A SZTEHA véleményem szerint annak okán esik a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá, hogy központi költségvetésből származó pénzt is kezel, ami a SZTEHA éves beszámolójában is látszik. (beszámoló 3. oldal 4. sor).

Az e-mail cím azért "furcsa" mert a kimittud.org nevű információ kikérő rendszeren keresztül fordultam önhoz - ahol az informcáció kikérések és azok eredményei publikusan látszanak. Ez a rendszer generál kikérésenként más és más e-mail címet. Eme info kérés eredményeit ezen az oldalon nézheti meg: http://kimittud.org/request/a-szteha-es-...

Mégegyszer köszönöm a gyors választ.

Üdvözlettel:

Maróy Ákos

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Maróy Ákos:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kincstári kifizetések

A(z) Magyar Államkincstár részére Maróy Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei