a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos dokumentumok

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Munkástanácsok Országos Szövetsége részére

Az igénylést elutasította a(z) Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Feladó: Becker András

Tisztelt Munkástanácsok Országos Szövetsége!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen részemre a Kormánnyal "a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges támogatás biztosítása,
az együttműködés erősítése és elősegítése a gazdaságpolitika, adópolitika, járulékfizetés szabályozása,
foglalkoztatáspolitika, munkaügy, szakképzés, gazdaságfejlesztés, társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés területein" tárgyban kötött szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokat: szerződéseket, teljesítési igazolásokat, illetve az elkészült írásos anyagokat, beszámolókat elektronikus másolatban megküldeni

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 6.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Munkástanácsok
Munkástanácsok Országos Szövetsége


Attachment UTF 8 Q k C3 B6z C3 A9rdek C5 B1 adat Becker Andr C3 A1s.d UTF 8 Q ocx.docx
11 Download View as HTML


[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos dokumentumok

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Munkástanácsok Országos Szövetsége munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei