A XIII. kerület 2014. évi közbeszerzési terve

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a XIII. kerület 2014. évi közbeszerzési tervét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 1.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik adatkéréshez kapcsolódóan adtak választ:

"Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. június 1-én érkezett közérdekű adatigénylésében a "XIII. kerület 2014. évi közbeszerzési tervét" kérte. Tájékoztatom, hogy tudomásom szerint a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik az Ön által a fentiekben meghatározott módon megjelölt adattal. Tájékoztatom, hogy jelen elutasítás ellen a közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős"
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...

Link to this

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt dr. Bálint Erika!

Köszönöm a tájékoztatást, miszerint nem rendelkeznek "A XIII. kerület 2014. évi közbeszerzési terve" c. dokumentummal.
Az önkormányzat honlapján adnak tájékoztatást a közbeszerzési tevékenységükről (http://www.budapest13.hu/kozbeszerzes)
Itt szerepelt a "A XIII. kerület 2013. évi közbeszerzési terve" c. dokumentum. Ez alapján feltételeztem, hogy 2014. évre is készült.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt dr. Bálint Erika!

Tájékoztatom, hogy időközben kikerült a honlapjukra Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Terve,
http://www.budapest13.hu/letoltes/kozbes...

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei