A zöldfelületi rendszer mennyiségi állapotjellemzői

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a XIII kerület városrészeire (Angyalföld, Újlipótváros, Vizafogó, Népsziget) lebontva a következő indikátorok értékét az elérhető legfrissebb adatok alapján.

A) Zöldfelületi ellátottság (m2/fő)
Egy lakosra jutó zöldfelület mennyisége

B) Zöldterületi ellátottság (m2/fő)
Egy lakosra jutó zöldterület mennyisége közpark, közkert bontásban, erdő (véderdő, parkerdő) bontásban

C) Köztér ellátottság (m2/fő)

D) Az egyes városrészek lakosainak száma főbb korcsoportok szerinti bontásban (0-14, 15-24, 25-64, 65-x)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 3.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik bejegyzéshez kapcsolódóan válaszoltak
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...

******************************************
Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2014. szeptember 19.

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. szeptember 4-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt "városrészekre" (Angyalföld,
Újlipótváros, Vízafogó, Népsziget) lebontva a kért adatokkal a XIII.
Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nem rendelkezik.
Kérem a válasz tudomásul vételét.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Link to this

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal értesültem arról, hogy az általam igényelt adatok városrészekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre. Így az igénylésemet az alábbiak szerint módosítom.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a XIII. kerületre vonatkozóan a következő indikátorok értékét az elérhető legfrissebb adatok alapján.

A) Zöldfelületi ellátottság (m2/fő)
Egy lakosra jutó zöldfelület mennyisége

B) Zöldterületi ellátottság (m2/fő)
Egy lakosra jutó zöldterület mennyisége

C) Köztér ellátottság (m2/fő)

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik bejegyzéshez kapcsolódóan válaszoltak
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...
******************************************
Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2014. október 6.

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. szeptember 19-én érkezett módosított közérdekű adatigénylésére
válaszolva tájékoztatom, hogy az Ön által kért zöldfelületekre és
zöldterületekre vonatkozó mutatószámokkal a XIII. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő nem rendelkezik.
Kérem a válasz tudomásul vételét.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei