A 029/2 hrsz út felújítása

Csárdi-Braunstein János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csárdi-Braunstein János

Delivered

Tisztelt Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2018. évi költségvetésben szereplő "Külterületi út felújítása 029/2 hrsz" út fejújításra megkötött szerződést valamint a szerződő fél kiválasztási folyamatának (pályáztatás, meghívásos pályázat, stb) jegyzőkönyvét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 5.

Üdvözlettel:

Csárdi-Braunstein János

Hivatkozása ide

Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A 029 2 hrsz t fel j t sa.txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>: host mx.t-online.hu[84.2.46.11] said:
550 5.1.1 <[Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>: Recipient address
rejected: Recipient address does not exist (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Sent request to Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Alsószölnöki KÖH - Szukicsné Skaper Mónika
Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Csárdi-Braunstein János Úr!

 

A Felsőszölnök 029/2 hrsz-ú út felújításával kapcsolatos közérdekű
adatigénylésére az alábbi választ adom:

A vállalkozói szerződés a
[1]http://www.felsoszolnok.hu/?module=news&...
linken érhető el.

A kivitelező kiválasztását tartalmazó képviselő-testületi jegyzőkönyv a
[2]http://www.felsoszolnok.hu/?module=news&...
linken érhető el.

 

Üdvözlettel:

 

Szukicsné Skaper Mónika

jegyző

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Tel.: 94/534-006

E-mail: [email address]

 

References

Visible links
1. http://www.felsoszolnok.hu/?module=news&...
2. http://www.felsoszolnok.hu/?module=news&...

Hivatkozása ide

Feladó: Alsószölnöki KÖH - Szukicsné Skaper Mónika
Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Csárdi-Braunstein János Úr!

 

 

I. A „Felsőszölnöki Óvoda felújítása, korszerűsítése”
TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00029 pályázat keretében Felsőszölnök Község
Önkormányzata által kötött vállalkozói szerződés a
[1]http://www.felsoszolnok.hu/?module=news&...
linken érhető el.

A projekt keretében 4 esetben készült teljesítési jegyzőkönyv, amelynek
tartalma a következő:

 1. Kelt: 2018.04.03., Megállapítás: 25%-os teljesülés, Számlázásra
jogosító megállapítás: 12.429.239,-Ft összegben.
 2. Kelt: 2018.05.17., Megállapítás: 50%-os teljesülés, Számlázásra
jogosító megállapítás: 12.429.239,-Ft összegben.
 3. Kelt: 2018.07.04., Megállapítás: 75%-os teljesülés, Számlázásra
jogosító megállapítás: 12.429.239,-Ft összegben.
 4. Kelt: 2018.07.31., Megállapítás: 100%-os teljesülés, Számlázásra
jogosító megállapítás: 12.429.239,-Ft összegben.

A projekt ellenőrzését az illetékes szerv elvégezte, a projekt lezártnak
tekintendő.

 

II. A felsőszölnöki 029/2 hrsz-ú önkormányzati közút felújítása kapcsán a
projekt még nem zárult le, a kivitelezői szerződés módosítása egyelőre nem
áll a hivatal rendelkezésére.

Amint a hatályos szerződésmódosítás a rendelkezésemre áll, úgy elérhető
lesz a [2]www.feloszolnok.hu/ honlapon a Közérdekű adatok > Szerződések
oldalon.

 

Üdvözlettel:

 

Szukicsné Skaper Mónika

jegyző

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Tel.: 94/534-006

E-mail: [email address]

 

References

Visible links
1. http://www.felsoszolnok.hu/?module=news&...
2. http://www.feloszolnok.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csárdi-Braunstein János:
Csak a(z) Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei