A 05/2015. sz Belső Ellenőrzési Jelentés kapcsán keletkezett, az SZTE Rektora és akkori kancellárja által készített intézkedési terv

Barna Róza Emília küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Barna Róza Emília

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 05/2015. sz Belső Ellenőrzési Jelentés kapcsán keletkezett, az SZTE Rektora és akkori kancellárja által készített intézkedési tervet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 29.

Üdvözlettel:

Barna Róza Emília

Hivatkozása ide

Feladó: archiv
Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom Önt, hogy az SZTE Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató
Központ (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 2016. év december hó 23. napjától
2017. január hó 01. napjáig zárva tart.

Ezen időszak alatt a hivatali ügyintézés szünetel, így levelére
munkatársaink 2017. év január hó 02. napjától válaszolnak, addig szíves
türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:
SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Rektor
Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom Önt, hogy az SZTE Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató
Központ (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 2016. év december hó 23. napjától
2017. január hó 01. napjáig zárva tart.

Ezen időszak alatt a hivatali ügyintézés szünetel, így levelére
munkatársaink 2017. év január hó 02. napjától válaszolnak, addig szíves
türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:
SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Kancellár
Szegedi Tudományegyetem


Attachment 20170113081233874.pdf
180K Download View as HTML


Tisztelt Barna Róza Emília!

Hivatkozva alábbi levelére mellékelten megküldöm az igényelt intézkedési tervet és annak módosítását azzal, hogy a 3. pontban szereplő feladatra vonatkozó adatok még nem nyilvánosak tekintettel arra, hogy a tervben foglalt intézkedések, döntési folyamatok még nem zárultak le.

Tisztelettel:

Dr. Fendler Judit kancellár megbízásából

Széll Judit
kancellári referens
Szegedi Tudományegyetem
Kancellári Hivatal
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
[email address]
+36 62 342 300

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Barna Róza Emília:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei