A 1062 Budapest, Andrássy út 72. ingatlannal kapcsolatos önkormányzati szándék és a felmerülő költségek

Andrássy út 72 küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Andrássy út 72

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Igen Tisztelt Polgármester Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Már olyan régóta húzódik az épület ügye. Kérem szíveskedjen megjelölni, hogy várható-e felújítás végre? Az önkormányzatnak mik az igazi szándékai? A lakókat mennyiben érinti ez? Szeretném azt is tudni, hogy a lakókat terheli-e bármiféle költség a felújítás miatt? Kötöt-e már Tisztelt Polgármester Asszoyn szerződést ebben az ügyben? Készültek-e tervek, tanulmányok? Mennyibe kerületek ezek és kik készítették? A lakók mikor láthatják ezeket? Beleszólhatnak a tervekbe?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 12.

Üdvözlettel:

Andrássy út 72.

Hivatkozása ide

Feladó: Virágh Zoltán
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment adatig nyl s 0412.pdf
486K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzata Polgármesterének levelét.
 
Tisztelettel
 
Virágh Zoltán
Budapest Főváros VI. Kerület
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Tulajdonosi Főosztály

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Andrássy út 72:
Csak a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei