A 2014. évi zárszámadás Állami Számvevőszéknek ellenőrzésre átadott változata

Romhányi Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: Romhányi Balázs

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2014. évi zárszámadásnak azt a változatát háttéranyagokkal együtt, amelyet az NGM ellenőrzésre átadott az Állami Számvevőszéknek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 1.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs
Költségvetési Felelősségi Intézet

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/27903-3/2015 - közérdekű adatigénylés

 

Romhányi Balázs

részére

 

[1][FOI #5072 email]

 

Tisztelt Romhányi Balázs Úr!

 

A 2014. évi zárszámadás Állami Számvevőszéknek ellenőrzésre átadott
változata tárgyú közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

A 2014. évi zárszámadási javaslat Állami Számvevőszéknek átadott változata
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (5) bekezdése
szerinti, döntés megalapozását szolgáló (döntés meghozatalára irányuló
eljárás során készült) adatnak tekinthető. A zárszámadási javaslat
jelenlegi változatának szakmai megítélése az államháztartásról szóló
törvény és az Állami Számvevőszékről szóló törvény rendelkezéseinek
együttes értelmezéséből adódóan az Állami Számvevőszék feladata, amelynek
eredményeként a Kormánynak lehetősége van a törvényjavaslat tervezetének
módosítására is. Erre figyelemmel az átadott dokumentum, az arra vonatkozó
ellenőrzési megállapítások az Országgyűléshez benyújtandó
törvénytervezetre irányuló döntés-előkészítés folyamatának részét képezik.

 

Az átadott dokumentum nyilvánosságra kerülése, az azzal kapcsolatos
vélemények, megkeresések érinthetik, befolyásolhatják mind az Állami
Számvevőszék ellenőrzési tevékenységét, mind a törvénytervezet
véglegesítését végző Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját.

 

A fentiekből következően az Infotv. 27. § (5) bekezdése alapján az átadott
tervezetre vonatkozó adatigénye nem teljesíthető.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Romhányi Balázs:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei