A 2015-2016-os tanév őszi félévében tartott kurzussal kapcsolatos információk és szerződések

Bujdosó Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Corvinus Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bujdosó Attila

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2015-2016-os tanév őszi félévében a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete kurzust tartott „Az oknyomozó-tényfeltáró újságírás” címmel.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kurzust oktató személyére és szakmai megfelelőségére vonatkozó információkat, különös tekintettel az oktatóval kötött szerződésre és az oktató javadalmazására, valamint a kurzussal kapcsolatos információkat (kurzus leírás, szakirodalom jegyzék, kurzust teljesítő hallgatók száma, neve).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 26.

Üdvözlettel:

Bujdosó Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Bujdosó Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom. Az Ön által igényelt adatok elkülönítetten nem állnak
rendelkezésre, az adatigény több szervezeti egységet érint, így az Infotv.
29. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül nem lehetséges a kérelmezett
adatok szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - A 2015-2016-os tanév őszi félévében
tartott kurzussal kapcsolatos információk és szerződések
Dátum: Sat, 26 Mar 2016 10:13:47 -0400
Feladó: Bujdosó Attila [1]<[FOI #6378 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2015-2016-os tanév őszi félévében a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete kurzust tartott „Az oknyomozó-tényfeltáró újságírás” címmel.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kurzust oktató személyére és szakmai megfelelőségére vonatkozó információkat, különös tekintettel az oktatóval kötött szerződésre és az oktató javadalmazására, valamint a kurzussal kapcsolatos információkat (kurzus leírás, szakirodalom jegyzék, kurzust teljesítő hallgatók száma, neve).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 26.

Üdvözlettel:

Bujdosó Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #6378 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [4][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6378 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. mailto:[FOI #6378 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem


Attachment KunfalviNora szerzodese.pdf
210K Download View as HTML


Tisztelt Bujdosó Úr!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.
Az Ön által kérelmezett kurzus oktatójának megbízási szerződését csatolva
megküldjük. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (1) bekezdése
alapján a dokumentum másolatában felismerhetetlenné tettem az igénylő
által meg nem ismerhető adatokat, jelen esetben a közérdekűnek nem
minősülő személyes adatokat.
A szerződésből megismerheti a javadalmazással kapcsolatos adatokat. Az
óraadó oktató foglalkoztatására, azaz a megbízási jogviszony létesítésére
vonatkozó elvárásokról a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 25. § (4) bekezdése rendelkezik:
"A felsőoktatási intézményben megbízási jogviszony azzal létesíthető,
illetve tartható fenn, aki büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a
megbízási jogviszony irányul."
A megküldött szerződés ugyancsak tartalmazza a felek nyilatkozatait a
megbízási jogviszony indokoltságára, a megbízott megfelelőségére,
alkalmasságára vonatkozóan.

A kurzus leírása (tematika, szakirodalom) itt elérhető:
[1]http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?...

Az érintett kurzust a 2015/2016. tanév őszi félévében összesen 38 hallgató
teljesítette.

A kurzust teljesítő hallgatók nevét nem áll módunkban kiadni, tekintettel
arra, hogy ez az adat nem minősül közérdekűnek. A kurzust teljesítő
hallgatók neve személyes adat, így nem adható ki.

Kérem adatszolgáltatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

-------- TovĂĄbbĂtott Ăźzenet --------

TĂĄrgy: KĂśzĂŠrdekĹą adat igĂŠnylĂŠs - A 2015-2016-os tanĂŠv Ĺ szi
fĂŠlĂŠvĂŠben tartott kurzussal kapcsolatos informĂĄciĂłk ĂŠs
szerzĹ dĂŠsek
DĂĄtum: Sat, 26 Mar 2016 10:13:47 -0400
FeladĂł: BujdosĂł Attila [2]<[FOI #6378 email]>
CĂmzett: KĂśzĂŠrdekĹą adat igĂŠnylĂŠsek BCE adatgazdĂĄnĂĄl
[3]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az informåciós ÜnrendelkezÊsi jogról Ês az informåciószabadsågról szóló 2011. Êvi CXII. tÜrvÊny (a tovåbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdÊse alapjån a kÜvetkezŠadatigÊnylÊst terjesztem elŠ.

A 2015-2016-os tanĂŠv Ĺ szi fĂŠlĂŠvĂŠben a Budapesti Corvinus Egyetem MagatartĂĄstudomĂĄnyi ĂŠs KommunikĂĄciĂłelmĂŠleti IntĂŠzete kurzust tartott â Az oknyomozĂł-tĂŠnyfeltĂĄrĂł ĂşjsĂĄgĂrĂĄsâ cĂmmel.

KĂŠrem, szĂveskedjen elektronikus mĂĄsolatban megkĂźldeni rĂŠszemre a kurzust oktatĂł szemĂŠlyĂŠre ĂŠs szakmai megfelelĹ sĂŠgĂŠre vonatkozĂł informĂĄciĂłkat, kĂźlĂśnĂśs tekintettel az oktatĂłval kĂśtĂśtt szerzĹ dĂŠsre ĂŠs az oktatĂł javadalmazĂĄsĂĄra, valamint a kurzussal kapcsolatos informĂĄciĂłkat (kurzus leĂrĂĄs, szakirodalom jegyzĂŠk, kurzust teljesĂtĹ hallgatĂłk szĂĄma, neve).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdĂŠse szerint kĂŠrem, hogy a mĂĄsolatokat ĂŠs az egyĂŠb igĂŠnyelt adatokat elektronikus Ăşton szĂveskedjen rĂŠszemre a feladĂł e-mail cĂmĂŠre megkĂźldeni. Ha az igĂŠnyelt adatokat bĂĄrmely okbĂłl nem lehet e-mailben megkĂźldeni, akkor kĂŠrem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon tĂśltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) ĂŠs (5) bekezdĂŠse alapjĂĄn adatigĂŠnylĂŠsem teljesĂtĂŠsĂŠĂŠrt kĂśltsĂŠgtĂŠrĂtĂŠs kizĂĄrĂłlag akkor ĂĄllapĂthatĂł meg, ha az adatigĂŠnylĂŠs teljesĂtĂŠse a kĂśzfeladatot ellĂĄtĂł szerv alaptevĂŠkenysĂŠgĂŠnek ellĂĄtĂĄsĂĄhoz szĂźksĂŠges munkaerĹ forrĂĄs arĂĄnytalan mĂŠrtĂŠkĹą igĂŠnybevĂŠtelĂŠvel jĂĄr. Ilyen esetben az adatkezelĹ jogosult az adatigĂŠnylĂŠs teljesĂtĂŠsĂŠvel ĂśsszefĂźggĹ munkaerĹ -rĂĄfordĂtĂĄs kĂśltsĂŠgĂŠt kĂśltsĂŠgtĂŠrĂtĂŠskĂŠnt meghatĂĄrozni. KĂŠrem, hogy elĹ zetesen elektronikus Ăşton tĂĄjĂŠkoztasson arrĂłl, amennyiben a kĂŠrt iratmĂĄsolatokra tekintettel kĂśltsĂŠgtĂŠrĂtĂŠst ĂĄllapĂtana meg. Ebben az esetben kĂŠrem, hogy a tĂĄjĂŠkoztatĂĄsban mellĂŠkeljen dokumentumlistĂĄt, dokumentumonkĂŠnt tĂźntesse fel az oldalszĂĄmot, az adatigĂŠnylĂŠs teljesĂtĂ
ŠsĂŠvel kapcsolatos munkaerĹ -rĂĄfordĂtĂĄs mĂŠrtĂŠkĂŠt ĂŠs annak ĂłradĂjĂĄt.

KÊrem, hogy abban az esetben, ha az igÊnyelt adatoknak csak egy rÊszÊt tekinti megismerhetŠnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdÊse alapjån azokat az adatigÊnylÊs rÊszbeni megtagadåsåval egyßtt kßldje meg szåmomra.

FelhĂvom szĂves figyelmĂŠt, hogy a Nemzeti AdatvĂŠdelmi ĂŠs InformĂĄciĂłszabadsĂĄg HatĂłsĂĄg NAIH/2015/4710/2/V. szĂĄmĂş ĂĄllĂĄsfoglalĂĄsĂĄbĂłl kĂśvetkezĹ en a jelen adatigĂŠnylĂŠs az Infotv. 29. § (1b) bekezdĂŠse alapjĂĄn nem tagadhatĂł meg, mivel tartalmazza az adatigĂŠnylĹ nevĂŠt ĂŠs elĂŠrhetĹ sĂŠgĂŠt. Ezen tĂşlmenĹ adatok megadĂĄsĂĄt az adatkezelĹ NAIH ĂĄllĂĄsfoglalĂĄs szerint nem kĂŠrheti, tovĂĄbbĂĄ nem jogosult a szemĂŠlyazonossĂĄg ellenĹ rzĂŠsĂŠre sem.

SegĂtĹ egyĂźttmĹąkĂśdĂŠsĂŠt elĹ re is kĂśszĂśnĂśm.

Kelt: 2016. mĂĄrcius 26.

Ă dvĂśzlettel:

BujdosĂł Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt a kĂśzĂŠrdekĹąadat-igĂŠnylĂŠst a KiMitTud weboldalon keresztĂźl kĂźldtĂŠk el. Az adatigĂŠnylĂŠsre a vĂĄlaszt, illetve bĂĄrmilyen kapcsolĂłdĂł visszajelzĂŠst, kĂŠrjĂźk, erre az e-mail cĂmre kĂźldje meg:
[4][FOI #6378 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [5][BCE request email] cĂmen fogadja a rĂŠszĂŠre benyĂşjtott KĂśzĂŠrdekĹąadat-igĂŠnylĂŠseket, kĂŠrjĂźk, Ărja ezt meg nekĂźnk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az Ăźzenetet ĂŠs az Ăśn vĂĄlaszĂĄt is kĂśzzĂŠtesszĂźk a KiMitTud weboldalon. TovĂĄbbi informĂĄciĂłkat a KiMitTud szolgĂĄltatĂĄs segĂtsĂŠgĂŠvel kezdemĂŠnyezett kĂśzĂŠrdekĹąadat-igĂŠnylĂŠsrĹ l itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresĂŠsekre vĂĄlaszolĂł munkatĂĄrskĂŠnt hasznosnak talĂĄlta ezt a szolgĂĄltatĂĄst, kĂŠrje meg szervezete webmesterĂŠt, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutatĂł hivatkozĂĄst az ĂśnĂśk kĂśzĂŠrdekĹą adatokat tartalmazĂł weboldalĂĄn!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?...
2. mailto:[FOI #6378 email]
3. mailto:[BCE request email]
4. mailto:[FOI #6378 email]
5. mailto:[BCE request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bujdosó Attila:
Csak a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Átlagkritérium

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére Csetri Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei