A 2015. évi óvodaösszevonási határozatot megalapozó tanulmányok

Szabó Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Zsolt

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015. január 29.-i önkormányzati képviselőtestületi ülésen elfogadott, a kerületi óvodák összevonásáról szóló határozati döntést megalapozó vizsgálatok és hatástanulmányok tartalmát és eredményét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 18.

Üdvözlettel:

Szabó Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Stein Tibor


Attachment Elemz s.pdf
872K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Zsolt!

 

2015. március 8-án e-mail útján megküldött „Közérdekû adatigénylés – A
2015. évi óvoda-összevonási határozatot megalapozó tanulmányok” tárgyú
levelében a kerületi óvodák összevonásáról szóló határozati döntést
megalapozó vizsgálatokat és hatástanulmányokat kérte a Budapest XXI.
Kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivataltól.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott határidõn
belül a következõ elemzéseket, tanulmányokat tudjuk a rendelkezésére
bocsátani:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a takarékosabb és hatékonyabb
mûködés érdekében valósította meg ÁROP-3.A.2-2013-2013-0029 számú,
„Komplex szervezetfejlesztési projekt lefuttatása Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata Hivatalában” elnevezésû szervezetfejlesztési
projektjét, melyre a Magyary Program keretében elnyert 38,31 millió
forint, az Európai Unió és a Magyar Állam által biztosított pályázati
támogatás jelentett fedezetet.

A projekt lebonyolításának 2013. november 3.-2014. december 31-ig tartó
idõszakában a Csepeli Önkormányzat mûködési hatékonyságának javítása
érdekében a projekt szervezetfejlesztõi-szakértõi tevékenységet ellátó
munkacsoportja 13 területet vizsgált meg. Így megtörtént az önkormányzat
költségvetési szerveinek teljes körû átvilágítása és a fejlesztendõ
területek feltárása.

Elemezték és vizsgálták a Polgármesteri Hivatal, a kerület intézményeinek
(köztük az óvodahálózat) és az önkormányzat által tulajdonolt gazdasági
társaságok szervezeti mûködését, a belsõ folyamatok, eljárások
hatékonyságát és a feladatok ellátásával való lakossági elégedettséget. Az
elemzést nagy terjedelme miatt nem tudom átküldeni, de megtalálható az
önkormányzat honlapján (csepel.hu) „Hivatali szervezetfejlesztés” címszó
alatt.
([1]http://www.csepel.hu/index.php?option=co....

Az óvodahálózat átalakítása és az elõkészítés alátámasztására külsõ
szakértõt kért fel az önkormányzat vezetõsége. Ezt a szakértõi jelentést
csatoltam Önnek, ill. ezt is meg találja az önkormányzat honlapján
(csepel.hu) az alábbi link alatt.

([2]http://www.csepel.hu/anyagok/dokumentumt...

 

Tisztelettel:

 

Stein Tibor

sajtófõnök

Budapest Fõváros XXI. Kerület Csepeli

Polgármesteri Hivatal

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

tel: +36 70 457 4866

 

References

Visible links
1. http://www.csepel.hu/index.php?option=co...
2. http://www.csepel.hu/anyagok/dokumentumt...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Zsolt:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei