A 2016. 12. 14. - 2017. 03. 11. között tartott, Gésák a Duna-parton c. kiállítás beszámolója

Egressy T küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szépművészeti Múzeum - Budapest részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Egressy T

Delivered

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a Várkert Bazárban 2016. 12. 14. - 2017. 03. 11. között tartott, "Gésák a Duna-paton" c. kiállitás

részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 29.

Üdvözlettel:
Egressy T. Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: szm info
Szépművészeti Múzeum - Budapest

For English version please scroll down!
Kedves Érdeklődő!

Ez egy automatikus üzenet arról, hogy levele megérkezett a Szépművészeti
Múzeum központi e-mail címére. Köszönjük megkeresését.
A [1]kiállításokról és [2]belépőárakról, valamint  a [3]csoportos
látogatás és tárlatvezetés  feltételeiről honlapunkon tájékozódhat,
illetve online regisztrálhatja csoportja érkezését. 
Esetleges látogatói észrevételére 15 munkanapon belül igyekszünk válasszal
szolgálni.
Szakmai kérdés esetén levelét mielőbb továbbítjuk az illetékes osztály
felé, kérjük szíves türelmét a válasz megküldéséig.
Tel: (06-1) 469-7100*  
 

Üdvözlettel,

Szépművészeti Múzeum
Közönségszolgálati Osztály

***

Dear Madam/Sir!

This is an automatic response that your message has been received by the
Museum of Fine Arts, Budapest.
Information for visitors about [4]tickets, [5]exhibitions, [6]group
visits  or [7]ordering gudied tours is available on our website. 
Your professional request and question are forwarded to the relevant
department as soon as possible, we kindly ask for your patience to receive
a response.
For possible visitor comments you may expect our response within 15
working days.

Tel: (+36 1) 469-7100*
Regards,

Visitor Services Department
Museum of Fine Arts, Budapest

References

Visible links
1. https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/
2. https://www.szepmuveszeti.hu/jegyarak/
3. https://www.szepmuveszeti.hu/csoportoknak/
4. https://www.mfab.hu/tickets/
5. https://www.mfab.hu/exhibitions/
6. https://www.mfab.hu/for-groups/
7. https://www.mfab.hu/programmes/guided-to...

Hivatkozása ide

Feladó: szm info
Szépművészeti Múzeum - Budapest

Tisztelt Adatigénylő!

A 2019. október 29. napján érkezett adatigénylésére figyelemmel, amelyben a Várkert Bazárban 2016. 12. 14. - 2017. 03. 11. között tartott, "Gésák a Duna-paton" c. kiállítás részletes szakmai és pénzügyi beszámolójának megküldését kérte, az alábbiakról tájékoztatjuk:

A kiállítás a KOGART és a Várkert Bazár együttműködésében és finanszírozásában valósult meg, ezért intézményünkben nem áll rendelkezésre szakmai és pénzügyi beszámoló.
Tartalmilag a következő tájékoztatás adható:

Gésák a Duna-parton
Időszak: 2016. december 15– 2017. március 15.
Helyszín: Várkert Bazár, Budapest
Kurátor: Dr. Gellér Katalin, Dénes Mirjam, Dr. Fajcsák Györgyi, Marosvölgyi Gábor
Kiadvány: katalógus (magyar és angol nyelvű)
A japán művészet az 1870-es évektől kezdve átszőtte az európai művészetet, s különösen jelentős hatást gyakorolt a képző- és iparművészet valamennyi ágára. A magyarországi japonizmus története azonban máig csak töredékesen ismert. A Gésák a Duna-parton című kiállítás a japonizmus magyarországi történetét járta végig három nagyobb tematikai egységben (1.) a 19. század második felétől, (2.) a századforduló képzőművészeti anyagának bemutatásával (3.) 1920-as évek közepéig. A magyar művészet anyaga mellett kiállításra kerültek a mintának tekintett eredeti japán és kínai tárgyak is. A kiállításon a Várkert Bazár két szintjén összesen 700 nm-en több mint 340 műtárgyat láthatott a közönség (festményeket, grafikákat, kerámiákat, bútorokat, textileket és ötvöstárgyakat), amelyek 25, alapvetően magyar közgyűjtemény és néhány magángyűjtemény közreműködésével valósult meg.
A kiállítást tematikus tárlatvezetésekkel ismerhette meg a közönség. Átlagosan hetente két tárlatvezetés (12 hét alatt közel 30 alkalom) volt a kurátorok és meghívott előadók részvételével.
Látogatószám: 3951

A Szépművészeti Múzeumot érintően a kiállításnak egy pénzügyi vonatkozása volt: egy japán kerámia tál restaurálása, összesen 191.680.-Ft, azaz Egyszázkilencvenegyezer-Hatszáznyolcvan forint költség mellett.

Tisztelttel,
Szépművészeti Múzeum

________________________________________
Feladó: Egressy T <[FOI #13491 email]>
Elküldve: 2019. október 29. 13:16
Címzett: szm info
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A 2016. 12. 14. - 2017. 03. 11. között tartott, Gésák a Duna-parton c. kiállítás beszámolója

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a Várkert Bazárban 2016. 12. 14. - 2017. 03. 11. között tartott, "Gésák a Duna-paton" c. kiállitás

részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 29.

Üdvözlettel:
Egressy T. Ferenc

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13491 email]

Ha a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest nem a(z) [Szépművészeti Múzeum - Budapest request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Feladó: Egressy T

Delivered

Tisztelt Múzeum!

Köszönöm a megküldött információt.

Üdvözlettel:

Egressy T

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Egressy T:
Csak a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nemzeti Kincseink

A(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei