A 2016 ban Bástya Milleneum zrt szerződésével kapcsolatban

Kővári Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kővári Attila

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Dunakeszi Városháza ügyfélforgalmi tér kialakításának 82.164.838 Ft + ÁFA költsége pontosan milyen tételekből áll össze, továbbá szíveskedjen megküldeni részemre azt is, hogy az ügyfélforgalmi térbe pontosan milyen bútorokat (megnevezés, darabszám) vásároltak 17.008.510 Ft + ÁFA összegért.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 12.

Üdvözlettel:

Kővári Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Budavári-Szabó György
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20171027110002336.pdf
163K Download View as HTML


Tisztelt Kővári Attila Úr!

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére adott válaszunkat.
 
Tisztelettel:
Budavári-Szabó György
ügyintéző

Hivatkozása ide

Feladó: Budavári-Szabó György
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment gyf lforgalmi t r kialak t sa.pdf
191K Download View as HTML

Attachment gyf lforgalmi t r b torok.pdf
66K Download View as HTML

Attachment gyf lforgalmi t r kialak t sa.xls
170K Download View as HTML

Attachment gyf lforgalmi t r kialak t sa 2.xls
70K Download View as HTML

Attachment gyf lforgalmi t r kialak t sa 3.xls
72K Download View as HTML

Attachment gyf lforgalmi t r kialak t sa 4.xls
45K Download View as HTML


Tisztelt Kővári Attila Úr!

Mellékelten megküldöm közérdekűadat-igénylésére adott válaszunkat.

Tisztelettel:
Budavári-Szabó György
ügyintéző

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kővári Attila:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szociális tűzifa 2013-14

A(z) Belügyminisztérium részére Peták Péter által

HÖK-kifizetések DE

A(z) Debreceni Egyetem részére G. Szabó Dániel által

HÖK-kifizetések DE

A(z) Debreceni Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei