A 2016. évi LIII. törvény előkészítésével, egyeztetésével kapcsolatos adatok

Jinda Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A 2016. évi LIII. törvény alapjául szolgáló T/10309. törvényjavaslat magánnyugdíjpénztárak saját tevékenységi tartaléka mértékére vonatkozó rendelkezéseinek (a javaslat 26. § (1) bekezdése, amely az Mpt. 58. § (2) bekezdését módosítja) kialakítása során készült nyugdíjszakmai számításokat. E nyugdíjszakmai számításokra a Minisztérium NGM/30214/2016. számú elektronikus levele utalt.

2. A 2016. évi LIII. törvény alapjául szolgáló T/10309. törvényjavaslat magánnyugdíjpénztárak saját tevékenységi tartalékára vonatkozó rendelkezéseinek (a javaslat 26. §-a, amely az Mpt. 58. § (2) bekezdését módosítja és az 58. §-t a (3) bekezdéssel egészíti ki) közigazgatási egyeztetése során bevonásra került pénztárszakmai szervezetek listáját, az általuk megküldött észrevételeket. Az egyeztetésre, észrevételekre ugyancsak az NGM/30214/2016. számú elektronikus levél utalt. Az NGM/30214/2/2016. számú levél mindezt csak annyival egészítette ki, hogy "a pénztárak érdekképviseleti szerveik útján bevonásra kerültek".

3. A 2016. március 23-án társadalmi egyeztetésre bocsátott normaszöveg-tervezet 2. alcímével (az Mpt. tervezett módosításaival) kapcsolatban érkezett észrevételeket. Arra, hogy a társadalmi egyeztetés keretében "bárki tehetett észrevételeket, melyeket szintén megfontoltunk a végleges rendelkezések kialakítása során", szintén az NGM/30214/2016. számú elektronikus levél utalt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/30214/2016– közérdekû adatigénylés

 

 

Jinda Balázs részére

[1][email address]

 

 

Tisztelt Jinda Balázs Úr!

 

A 2016. szeptember 22-i megkeresései tekintetében (közérdekû adatigénylés,
közérdekû bejelentés) fenntartjuk a korábbi válaszunkat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Jinda Balázs hozzászólt ()

A Fővárosi Ítélőtábla által jogerősen helybenhagyott ítélet alapján megkaptam az igényelt adatokat.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jinda Balázs:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Corex

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Horn Gabriella által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei