A 2016. júliusi Red Bull Air Race közterületfoglalási engedélye

V. Naszályi Márta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: V. Naszályi Márta

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2016. július 16-17-én megrendezésre kerülő budapesti Red Bull Air Race rendezvénnyel kapcsolatos közterületfoglalási engedély határozat alábbi adatait:
- az engedélykérő neve (cég vagy személy),
- a közterületfoglalási kérelemmel érintett közterületek felsorolása,
- az engedély időtartamát (dátumtól-dátumig)
- a közterületfoglalási (közterülethasználati) díj összegét
- a díjjal kapcsolatos esetleges engedményeket és azok indoklását
- a közterülethasználati díj befizetésének igazolását

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 10.

Üdvözlettel:

Váradiné Naszályi Márta, Budapest I. kerületi lakos
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s A 2016.j liusi Red Bull Air Race k zter letfoglal si enged lye.txt
4K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1][email address]
A címzett postaládája megtelt, és jelenleg nem tud üzeneteket fogadni.
Próbálja később újraküldeni az üzenetet, vagy forduljon közvetlenül a
címzetthez.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: budapest.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=FPH/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=INTVEXMBX1/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:B6000000,
17.43559:0000000060010000000000000F00000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 0.22086:EC030000, 0.25876:0F010480, 4.7588:0F010480,
0.25840:1DFAFFFF, 4.6564:0F010480, 0.22086:0F010480, 0.56333:EC030000,
4.6372:05000780, 0.24916:40000830, 4.6276:05000780, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048040000C680F010480, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048000806F67B084CB66, 4.24305:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0B002C34, 4.2199:DD040000, 0.56415:02012734,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:00000000,
0.26849:00000000, 255.21817:DD040000, 0.26297:2D000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:DD040000, 4.1706:DD040000, 0.24761:DD040000, 4.20665:DD040000,
0.25785:DD040000, 4.29881:DD040000 ##

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from filter1.budapest.hu (193.224.239.210) by
INTVEXCASHUB2.intra.fph.hu (172.22.0.20) with Microsoft SMTP Server id
14.3.266.1; Sun, 10 Jul 2016 23:56:19 +0200
X-AuditID: c1e0efd2-3efff70000000d5c-55-5782c41f2ca2
Received: from perec.tyrell.hu (ns.euedge.net [173.244.180.172]) (using TLS
with cipher DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (Client did not present
a certificate) by (Symantec Messaging Gateway) with SMTP id
2C.98.03420.F14C2875; Sun, 10 Jul 2016 23:54:41 +0200 (CEST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id A4E132C6DD9 for <[Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]>; Sun, 10 Jul 2016
17:56:14 -0400 (EDT)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id Da_SGKF9ABws; Sun, 10 Jul
2016 17:56:13 -0400 (EDT)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 1005) id 1357A2C6DD7; Sun,
10 Jul 2016 17:56:13 -0400 (EDT)
Date: Sun, 10 Jul 2016 17:56:12 -0400
From: =?UTF-8?B?Vi4gTmFzesOhbHlpIE3DoXJ0YQ==?=
<[FOI #7098 email]>
To: =?UTF-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpc2VrIEJ1ZGFwZXN0IEbFkXbD?=
=?UTF-8?B?oXJvcyDDlm5rb3Jtw6FueXphdCBGxZFwb2xnw6FybWVzdGVyaSBIaXZhdGFs?=
=?UTF-8?B?IGFkYXRnYXpkw6Fuw6Fs?= <[Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A?=
=?UTF-8?Q?_2016._j=C3=BAliusi_Red_Bull_Air_Race?=
=?UTF-8?Q?_k=C3=B6zter=C3=BCletfoglal=C3=A1si_enged=C3=A9lye?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Brightmail-Tracker: H4sIAAAAAAAAA11TYUwTZxjmuyv1qP30vNLyUsXYU7LNCVR06hhb9Mc2/bHoli2dJgscctDG
Urpey8AsW+XHhKJiTFHbMaauEnTULcjWGhcLdTI0ZCnEKT806ZDpZpYpwSwLAd1dr6XFP1++
Ps/7Pc/zvveWIpmJHD3FNzp5h42zskqVIvikv7fI8HOzydhxZMOWx6ETxFa0fbR9jtiF9qjK
q3mrpYF3lLxRqTKfjm+zNxc1Pvt6nRsNv+xBORTQG+FOy3XSg1QUQ/sIuH+3J1v+0Y8g4o6Q
ctUmaBv/TiETPyL4YnImWyIY2g7xrp8ID6IoBV0IBy+9KF2VtAkufPWCVJ5L30Rw/c/jCqkc
05vhcvfhhIGGvoJgKjaglB5gehnMhTVSDUm/BLd+6V8k3w3gbft90VG0xJ+u8mdU+TOqTiHy
PNLUWKziaNYXV7mqOTsvOIvNrj4kTmkw/mgsjMIni6OIphCrxmNXm01MNtcgNNVFUS1FsHp8
ji03MZqq+uomMyeYKwRXVZ1FECz1NlaLY6+7TcySec7hsvICm4u/GRBhPA9Xuaz7RKFKSTst
ZOM/Eay8U8wVRUCR4rOWQbEAV3NN+3lHvSwWRcspBZuH41kfmhi6lnPy+3jezjtSrEBRbAFG
WVlZjM7B1/KNcqeZKQFfi4q6yzJpOWge7pYc6UwmkbUAB3aLHSxQzIxLUDnSoYqivZSazZf9
GcHO1QmW2kzvXPyv5I1TlOyrwW/1iag6hSY88/ExKcy8StrvBnLpV+DBXZ+bGK3Eml22hS3q
8/CcZENnsAknvQ4bH4iNLM0gJDNRbriseaFc2i/19xlDBXqN3JtaHHmdxZnMn+QfooOEuDSA
l8cKxPlabM7nutfgV6RPrk4y8mMGX5GyLk6Cid4Bn5N6T0mko5SeRRSiv6ThdsiPIPbPKIJL
PW0kzIY7SGi58AcJz44GlXA/PK2EmeAZFYx/H1LBzUe3VeCPDKrh4pFrS8F/1cfA7IMBLXgv
T2vhv5FeHTz59bEOWk958mBiaEgPoeCkHm4FDqyEyOG7KyHgaV0FfZ528ZgMGcTbsEHU+4GF
iyP+NTDa8tsamD10phD6bohHpDVQ+FBcBCK9CE7u+VHkYqP0/XCKSi1Co4SqU2hyEawSOK+S
nobejd51Vmz29gftI0SZk+j5uGv1qnVGt7LzvcDODQe00942DdHKl3+k/HbF+ZNvmieL29tn
3t8a83ywxXe2o3K8d1vZ2pntu4OlJUV93ibDnuNP/zK6QkOlc12+vZ8Wvd1dce/OZ8eeTsV3
vvPq4v35NTVTEw2vdepKlH9v2ujDOw7d61w9xSoEM7d+LekQuP8BIsa0OnUFAAA=
Return-Path: [FOI #7098 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Dékány Tamás
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Váradiné Naszályi Márta Asszony!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-89266/2016-os érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
Tel: 327-12-08
e-mail.: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

„Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.”

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kormány-Krivács Zita dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment v lasz k z rdek adatig nyl sre Red Bull Air Race.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Váradiné Naszályi Márta!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére csatoltan megküldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét, valamint mellékleteit.

 

Üdvözlettel:

dr. Kormány-Krivács Zita

Főjegyzői Iroda

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő V. Naszályi Márta:
Csak a(z) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei