A 2016-os év támogatási szerződései Jobbik

Csanaky Mónika küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Jobbik Magyarországért Mozgalom részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csanaky Mónika

Delivered

Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azon alapítványok listáját, melyekkel a Jobbik Magyarországért Alapítvány a tavalyi év (2016) során támogatási szerződésben álltak, a szervezetek nevének, a támogatás tárgyának és a támogatási összegnek a feltüntetésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 22.

Üdvözlettel:

Csanaky Mónika

Hivatkozása ide

Feladó: Schön Péter
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Csanaky Mónika!

Az Ön által 2017. április 22-én benyújtott közérdekű
adatigénylés teljesítése érdekében át kell tekinteni az elmúlt két év
pályázati
anyagait, amely kapcsán jelzem, hogy a 2011. évi CXII. törvény 29. § (2.)
alapján az adatigénylés határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:

Schön Péter
gazdasági igazgató

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Csanaky Mónika <[1][FOI #8927 email]>
Dátum: 2017. április 22. 15:22
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A 2016-os év támogatási
szerződései Jobbik
Címzett: "\"KözAdat Közérdekű adat igénylések Jobbik adatgazdánál\""
<[2][Jobbik request email]>

Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azon alapítványok listáját, melyekkel a Jobbik Magyarországért
Alapítvány a tavalyi év (2016) során támogatási szerződésben álltak, a
szervezetek nevének, a támogatás tárgyának és a támogatási összegnek a
feltüntetésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra
tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem,
hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az
adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 22.

Üdvözlettel:

Csanaky Mónika

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #8927 email]

Ha a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom nem a(z) [5][Jobbik request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen
el a honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--
Szebb jövőt!
Jobbik Országos Hivatala
H-1113 Budapest, Villányi út 20/A.
tel/fax: +36/1/365-1488
mobil: +36703799701

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Jobbik request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[Jobbik request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Schön Péter
Jobbik Magyarországért Mozgalom


Attachment K zerdek adatig nyl s Csanaky M nika.pdf
114K Download View as HTML


Tisztelt Csanaky Mónika!

Az Ön által 2017. április 22-én benyújtott közérdekű adatigénylésre
csatoltan küldöm a válaszlevelet.

Üdvözlettel:

Schön Péter
gazdasági igazgató

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csanaky Mónika:
Csak a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Mahír szerződések

A(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei