A 2016-os Red Bull Air Race megrendezésével kapcsolatos kiadások

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hungaroring Sport Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Hungaroring Sport Zrt..

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Hungaroring Sport Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016-os Red Bull Air Race megrendezésével kapcsolatban
a) a megrendezésért a jogtulajdonosnak kifizette jogdíj összegét,
b) a társaságnál felmerülő az adaigénylés teljesítéséig felmerült egyéb, illetve azt követően tervezett kiadások listáját az összeg és a jogcím, illetve a szerződéses partner megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 11.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Matkovics Dávid
Hungaroring Sport Zrt.


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment atlatszo hu valaszlevel.pdf
91K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.!

 

Csatolva küldöm társaságuk számára Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt.
elnök-vezérigazgatójának válaszlevelét a 2016. augusztus 11-én
elektronikus úton küldött, 2016-ban megrendezett Red Bull Air Race
eseménnyel kapcsolatos közérdekű adat igénylésükre.

 

Tisztelettel:

 

Matkovics Dávid

szakmai titkár

Assistant to Deputy CEO

[1][email address]

Tel: +36 28 444 444

Fax: +36 28 441 860

Mobil: +36 30 403 5680

 

[2]Hungaroring_Logo_2015-2

Hungaroring Sport Zrt.

H-2146 Mogyoród, Pf. 10.

[3]www.hungaroring.hu

 

FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE!

A jelen elektronikus üzenetben található információk bizalmasak és az
üzleti titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az
általa meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a
címzettje, azt haladéktalanul jelezze a 06 28 444 444-es telefonszámon.
Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása,
másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.

 

P Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondolja meg, hogy valóban
szükséges-e.

 

--------------------------------------------------------------------------

[4]Avast logo Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
[5]www.avast.com

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.hungaroring.hu/
4. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
5. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Hungaroring Sport Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei