A 2017. október 7-én a Normafán rendezett un. Nemzeti Hajsza környezetvédelmi engedélye

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni a 2017. október 7-én a Normafánál tartott, un. Nemzeti Hajsza rendezvénnyel kapcsolatosan kiadott engedélyeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 2.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF Központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.jpg
0K Download

Attachment attachment.jpg
15K Download

Attachment PE 06 KTF 30 60 2017.PDF.pdf
295K Download View as HTML

Attachment 31747 5 2017.pdf
377K Download View as HTML

Attachment 31747 5 2017 m.pdf
1.1M Download View as HTML


 

 

 

Üdvözlettel:

 

Linterné Csák Éva

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Érdi Járási Hivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

[3]cid:[email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt PMKH-KTF Központi postafiók!

Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy a PE/KTF/31747-5/2017 sz. határozat mikor vált jogerőssé.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH ÉJH KTF központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.jpg
0K Download

Attachment 30 1 2018.pdf
45K Download View as HTML


Sipos Péter úr részére

adatigénylő

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr megbízásából csatoltam küldöm a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály tárgyi levelét, szíves tájékoztatásul.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Gönczi Irén

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Érdi Járási Hivatala

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei