A 2018/19-es menetrendi év vonatösszeállításai

Közlekedő Tömeg Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Közlekedő Tömeg Egyesület

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018/2019-es menetrendi évben Magyarország területén közlekedő összes személyszállító vonat összeállítási rendjét (ún. SZVÖR) és szerelvényfordulóit, illetve ezen dokumentumok valamennyi mellékletét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 21.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019. 01. 21. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következő választ adjuk.
Megküldjük a 2018/2019-es menetrendi év személyszállító vonatainak összeállítási rendjét és szerelvényfordulóit, amely az alábbi linket használva, az abban jelzett időpontig érhető el:

https://download.mav.hu/aRPinHG5DFcHWL5r...

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közlekedő Tömeg Egyesület

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Köszönjük válaszukat! Az Önök által február 5-én megküldött táblázatok ezen cikkünkben is megtalálhatóak: https://kozlekedotomeg.blog.hu/2019/02/1...

Sajnálattal vettük azonban, hogy adatigénylésünk egy részét nem teljesítették. Az Önök által február 5-én megküldött táblázatokból ugyanis hiányoznak a 415 001 – 415 060 pályaszámú, piros Flirt motorvonatok szerelvényfordulói. Kérjük, pótolják a hiányosságot, ugyanis adatigénylésünk a Magyarország területén közlekedő összes személyszállító vonat összeállítási rendjére és szerelvényfordulóira vonatkozott.

Sajnálattal vettük továbbá, hogy a szkennelés során használt alacsony felbontás miatt az alábbi dokumentumok egyes oldalainak része vagy egésze olvashatatlan:
– Budapest előváros 2., 4., 6–10. oldal
– Dél-Alföld 4. oldal
– Dél-Dunántúl 1. oldal
– Kelet-Magyarország 2–3. oldal
Kérjük, küldjék meg számunkra a fent jelzett oldalakat olvasható formában, magasabb felbontásban.

Köszönettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Ezúton küldjük újra a levelében kért oldalakat, továbbá a 2018/2019-es menetrendi év 415 001 – 415 060 pályaszámú, FLIRT motorvonatok szerelvényfordulóit.
Az adatok az alábbi linket használva, az abban jelzett időpontig érhetőek el:

https://download.mav.hu/Pgyed3Tua1vrRgo2...

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg Egyesület:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatvédelem

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére dr. Keresztes Sándor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei