A 2018/19-es tankönyvellátási szerződés.

Fülöp András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Fülöp András

Delivered

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Kellóval a 2018/2019. tanévre kötött tankönyvellátási szerződést ill. ennek sablonát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 23.

Üdvözlettel:

Fülöp András

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment doc 2018 04 06 14 44 47.pdf
376K Download View as HTML


Tisztelt Fülöp András!

 

Mellékelten továbbítom dr. Solti Péter elnök úr KK/01/00054-2/2018.
iktatószámú, fenti tárgyú levelét.

 

Üdvözlettel,

 

 

Horváth Renáta Edina

koordinációs referens

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Mobil: +36 30 626 6594

Telefon: +36 1 795 6715

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment doc 2018 04 16 16 02 11.pdf
692K Download View as HTML


Tisztelt Fülöp András!

 

Mellékelten továbbítom dr. Solti Péter elnök úr KK/01/00054-3/2018.
iktatószámú, fenti tárgyú levelét.

 

Üdvözlettel,

 

 

Horváth Renáta Edina

koordinációs referens

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Mobil: +36 30 626 6594

Telefon: +36 1 795 6715

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Fülöp András:
Csak a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei