A 2018. évi költségvetés

Madár Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunaújvárosi Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Madár Béla

Delivered

Tisztelt Dunaújvárosi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetem szenátusa által a 2018. évre elfogadott költségvetést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 16.

Üdvözlettel:

Madár Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori-Kancellári Hivatal


Attachment image001.png
7K Download

Attachment Elemi koltsegvetes 2018.pdf
477K Download View as HTML


Tárgy: közérdekű adatigénylés teljesítése

 

 

Tisztelt Madár Béla Úr!

 

2018. december 16-án kelt. elektronikus levelére az alábbiakat közöljük:

Az Ön által kezdeményezett közérdekű adatigényléshez kapcsolódó
költségvetési adatsort, ahogyan a korábbi évek költségvetési adatsorait is
a [1]http://www.uniduna.hu/uvegzseb-due/120-k... hivatkozáson
érheti el.

Kérésének megfelelően mellékelten csatoljuk a 2018. évre vonatkozó, a
Szenátus által elfogadott költségvetést.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Fábiánné Fülöp Zsuzsanna

mb. hivatalvezető

 

Dunaújvárosi Egyetem

Rektori-Kancellári Hivatal

 

2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A

Levélcím: 2401 Dunaújváros, Pf. 152

Tel.: +36 (25) 551-270

E-mail: [2][email address]

Web: [3]www.uniduna.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Madár Béla:
Csak a(z) Dunaújvárosi Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

A 2018. évi költségvetés

A(z) Debreceni Egyetem részére Madár Béla által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei