A 2018 évi teljes testületi ülés jegyzőkönyvei

Beka Kálmán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Beka Kálmán

Delivered

Tisztelt Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2018 évi teljes testületi ülés jegyzőkönyveit kérném, hogy küldjék meg részemre maradéktalanul. (mivel a törvényben előírtakat nem tartják be és nem teszik ki a honlapjukra.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 18.

Üdvözlettel:

B Kálmán

Hivatkozása ide

Feladó: Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal
Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_2018_=C3=A9vi_teljes_te?=
=?UTF-8?Q?st=C3=BCleti_=C3=BCl=C3=A9s_jegyz=C5=91k=C3=B6nyvei?=
Date: Mon, 2 Jul 2018 15:27:42 +0200
Message-ID: <006c01d41208$74c1c000$5e454000$@aggtelek.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQE961uRP/3eVvw8TwetP6IFUkFDqaWoM2Wg
Content-Language: hu

Tisztelt M.GY. !

Aggtelek K=C3=B6zs=C3=A9g =C3=96nkorm=C3=A1nyzata =
K=C3=A9pvisel=C5=91-test=C3=BClet=C3=A9nek az =C3=BCl=C3=A9seir=C5=91l =
k=C3=A9sz=C3=ADtett jegyz=C5=91k=C3=B6nyvek a k=C3=B6vetkez=C5=91 =
honlapon tal=C3=A1lhat=C3=B3k meg, mely honlap =C3=BCzemeltet=C3=A9se a =
2018.01.01. napj=C3=A1t=C3=B3l a Magyar =C3=81llamkincst=C3=A1r =
=C3=A1ltal az =C3=B6nkorm=C3=A1nyzatok r=C3=A9sz=C3=A9re =
k=C3=B6zpontilag biztos=C3=ADtott asp szakrendszeren kereszt=C3=BCl =
val=C3=B3sul meg:

aggtelek.asp.lgov.hu

A honlapon a k=C3=B6zadatkeres=C5=91 - =C3=B6nkorm=C3=A1nyzat - =
k=C3=A9pvisel=C5=91-test=C3=BClet - jegyz=C5=91k=C3=B6nyvek =
men=C3=BCpontokra kattintva lehet eljutni a 2018. =C3=A9vi =
test=C3=BCleti =C3=BCl=C3=A9sek jegyz=C5=91k=C3=B6nyveihez.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel: Nahaj Ferenc jegyz=C5=91=20

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Beka Kálmán

Delivered

Tisztelt Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal!

Köszönöm gyors válaszukat.
De sajnos az átküldött válasz teljes mértékben olvashatatlan minden adatigénylésben. Az egyikre még választ sem küldtek.

Kérném, hogy minden információt olvasható formában legyenek szívesek elküldeni.

Üdvözlettel:

B Kálmán

Hivatkozása ide

Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt M.GY. !

 

Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének az üléseiről
készített jegyzőkönyvek a következő honlapon találhatók meg, mely honlap
üzemeltetése a 2018.01.01. napjától a Magyar Államkincstár által az
önkormányzatok részére központilag biztosított asp szakrendszeren
keresztül valósul meg:

 

aggtelek.asp.lgov.hu

 

A honlapon a közadatkereső -  önkormányzat - képviselő-testület -
jegyzőkönyvek menüpontokra kattintva lehet eljutni a 2018. évi testületi
ülések jegyzőkönyveihez.

 

Üdvözlettel: Nahaj Ferenc jegyző

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Beka Kálmán:
Csak a(z) Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei