A 2019. Május 16-i KT ülés 20. tervezett napirendi pontjának döntései és a csatlakozó anyagok.

2097 Csoport Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: 2097 Csoport Egyesület

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2019. május 16-i KT ülés eredeti napirendje szerinti 20. napirendi pont ("Javaslat a 027 hrsz-ú ingatlan vonatkozásban kötött településrendezési szerződés helyett új TRSZ megkötésének jóváhagyásra") során hozott
* döntéseket
* döntésekben hivatkozott valamennyi dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 20.

Üdvözlettel:

2097 Csoport Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v lasz 2019.m jusi adtk r s.pdf
41K Download View as HTML


 

Tisztelt Adatkérő!

 

Csatoltan küldöm közérdekű adatbejelentési kérelmére válaszomat!

 

Tisztelettel:

 

 

 

dr Szabó József Zoltán

            jegyző

     Pilisborosjenő

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: 2097 Csoport Egyesület

Delivered

Tisztelt Dr. Szabó József Zoltán!

Köszönjük a dokumentumokat!

Mivel a 027 TRSZ V. 1 pontja hivatkozik a TRSZ elfogadásának előterjesztésére, tisztelettel kérjük az előterjesztés megküldését is.

Üdvözlettel:

2097 Csoport Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt 2097 egyesület!

Az előterjesztést mint korábban is írtam nem adjuk ki, mivel az zártan kezelendő dokumentum a zárt ülésre tekintettel!

Az Önök által hiányolt adatokat azonban kiadom Önöknek, mivel az közérdekű adat, és biztosan szükséges az Önök által kilátásba helyezett büntető feljelentéshez:

Meg kívánom jegyzeni, hogy az összegek (melyek kalkuláltak, azonban a kötbér számítás vonatkozásban fix alapnak minősülnek) nem változtak ahhoz képest, amit Önök valakitől korábban már megszereztek, és mely alapján azt hangsúlyozták, hogy a költségek alulbecsültek.

közmű nettó költség
csatorna 29.800.000
víz 11.100.000
út 32.332.000
közvilágítás 12.500.000
Összesen: 85.732.000

Tisztelettel:

dr Szabó József Zoltán
jegyző
Pilisborosjenő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő 2097 Csoport Egyesület:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei