Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sebián-Petrovszki László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A 2024-es olimpiai pályázat kapcsán felmerült költségek

Sebián-Petrovszki László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Olimpiai Bizottság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Sebián-Petrovszki László to read a recent response and update the status.

Feladó: Sebián-Petrovszki László

Delivered

Tisztelt Magyar Olimpiai Bizottság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2012. január 1. és 2017. február 28. között a 2024-es olimpiai pályázat előkészítéséhez, a pályázat népszerűsítéséhez, reklámjához kapcsolódóan megkötött szerződéseket, valamint a kifizetett számlák listáját (számla kiállítója, számlázott szolgáltatás vagy vásárol termék, kifizetett összeg).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 2.

Üdvözlettel:

Sebián-Petrovszki László

Hivatkozása ide

Feladó: MOB Iroda
Magyar Olimpiai Bizottság


Attachment olimpiai p ly zat el k sz t s n pszer s t s MOB.pdf
126K Download View as HTML


 

 

 

 

 

 

Tisztelt Sebián-Petrovszki László úr!

 

Hivatkozással a Magyar Olimpiai Bizottsághoz (MOB) 2017. március 2-án,
e-mailen érkezett megkeresésére, tájékoztatom, hogy a kérdéseire a
válaszokat tartalmazó dokumentumok az alábbi weboldalon érhetőek el:

 

-              [1]http://www.kozbeszerzes.hu/ oldal közbeszerzési
adatbázis menüpontja alatt: a közbeszerzési eljárások eredményeképpen
megkötött szerződések.

 

Továbbá mellékelten küldök egy összefoglaló táblázatot is, amely a
kérelemmel érintett szerződéseket, számlákat tartalmazza.

 

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Bartha Csaba

MOB főtitkár

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sebián-Petrovszki László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sebián-Petrovszki László:
Csak a(z) Magyar Olimpiai Bizottság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei