A 229/2012. kr. r. 23§ közzétételi lista elemei

Eva Laszlo küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Páty részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Eva Laszlo

Failed

Tisztelt Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Páty!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
pontjaira vonatkozó dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 20.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Páty


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A 229 2012.kr.r.23 k zz t teli lista elemei.txt
5K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<=?UTF-8?Q?=22K=C3=B6zAdat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=@kimittud.org>
(expanded from
<=?UTF-8?Q?=22K=C3=B6zAdat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=>): unknown
user: "=?utf-8?q?=22k=c3=b6zadat=0ak=c3=b6z=c3=a9rdek=c5=b1_adat?="

<?=@kimittud.org> (expanded from <?=>): unknown user: "?="

<=?UTF-8?Q?_K=C3=A9t_Tan=C3=ADt=C3=A1si_Nyelv=C5=B1_=C3=81ltal=C3=A1nos?=@kimittud.org>
(expanded from
<=?UTF-8?Q?_K=C3=A9t_Tan=C3=ADt=C3=A1si_Nyelv=C5=B1_=C3=81ltal=C3=A1nos?=>):
unknown user:
"=?utf-8?q?_k=c3=a9t_tan=c3=adt=c3=a1si_nyelv=c5=b1_=c3=81ltal=c3=a1nos?="

<=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9sek_Bocskai_Istv=C3=A1n_Magyar-N=C3=A9met?=@kimittud.org>
(expanded from
<=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9sek_Bocskai_Istv=C3=A1n_Magyar-N=C3=A9met?=>):
unknown user:
"=?utf-8?q?_ig=c3=a9nyl=c3=a9sek_bocskai_istv=c3=a1n_magyar-n=c3=a9met?="

<titkarsag@bocskaisu?==?UTF-8?Q?li.hu>: bad address syntax

<=?UTF-8?Q?[email address]> (expanded from <=?UTF-8?Q?_Iskola>): unknown
user: "=?utf-8?q?_iskola"

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Eva Laszlo:
Csak a(z) Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Páty munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei