A 240E autóbusz 2014 előtti utasszámai

Bodai Kristóf küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt..

Feladó: Bodai Kristóf

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 240E jelzésű autóbuszvonalon az M4-es metró 2014. március 28-i elindulása előtti utólsó, műszeres utasszámlálás során nyert utasszámadatokat, megállóhelyenként és időszakonként részletezett formában, minden menetrendtípusra vonatkozólag.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 17.

Üdvözlettel:

Bodai Kristóf

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0005406/2018 

Bodai Kristóf

[1][FOI #10426 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Bodai Kristóf!  

 

A BKK Zrt.-hez 2018. február 17-én érkezett „A 240E autóbusz 2014 előtti
utasszámai” tárgyú levelére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés
vonatkozásában nyitva álló határidőt további 15 nappal meghosszabbítjuk. 

 

Budapest, 2018. március 5.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10426 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0005406/2018

Bodai Kristóf

[1][FOI #10426 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Bodai Kristóf!  

 

Tájékoztatjuk, hogy „A 240E autóbusz 2014 előtti utasszámai” tárgyú
közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés
még folyamatban van.
 
Válaszunkat soron kívül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2018. március 19.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10426 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Bodai Kristóf

            Ügyszám: 0038/0005406/2018 

[1][FOI #10426 email]

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Bodai Kristóf!

 

   

Hivatkozva a BKK Zrt.-hez 2018. február 17-én érkezett, „A 240E autóbusz
2014 előtti utasszámai”  tárgyú közérdekű adatigénylésére, az alábbi
tájékoztatást adjuk.

 

Az Ön által kért adatok az Infotv. 27. § (5) – (6) bekezdései szerinti
döntés megalapozását szolgáló adatok, ezért azok kiadását megtagadjuk.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2018. március 19.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10426 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Bodai Kristóf

Delivered

Tisztelt BKK!

Ezúton szeretném felhívni figyelmüket a 2011. évi CXII. törvény 30. §-ának 3. bekezdésére.

“Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.”

Önök erről február 17-i levelemre vonatkozólag csak 30 nappal később, március 19-én értesítettek, így a 15 napos határidőt nem teljesítették, ezen kívül a jogorvoslati lehetőségekről sem tájékoztattak engem.

Ezen kívül az önök által hivatkozott bekezdésekre való hivatkozás létjogosultságát sem támasztották alá.
- Az igénylés a 2014 előtti utasszámokra vonatkozott, irreálisnak tartom, hogy önök azokból a jövőben vonatkozólag következtetéseket vonnának le.
- Nem adtak tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelését milyen szempontok szerint végezték el, és hogy az alapján miért döntöttek az adatok megismerésének elutasításáról.
- Nem világos számomra, hogy ezen adatok megismerésének kizárásához milyen érdek fűződhet.

Válaszukat mindezek miatt nem fogadom el. Továbbra is tisztelettel kérem önöket, hogy küldjék meg számomra a kért adatokat, azaz a 240E jelzésű autóbuszvonalon az M4-es metró 2014. március 28-i elindulása előtti utolsó, műszeres utasszámlálás során nyert utasszámadatokat, megállóhelyenként és időszakonként részletezett formában, minden menetrendtípusra vonatkozólag.

Üdvözlettel:

Bodai Kristóf

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0005406/2018

 

Bodai Kristóf

[1][FOI #10426 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Bodai Kristóf!  

 

A BKK Zrt.-hez 2018. március 22-én érkezett elektronikus levelére
hivatkozva tájékoztatjuk, hogy korábbi válaszunkat továbbra is
fenntartjuk. Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése  alapján „Az adatigénylésnek
az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem  köteles eleget tenni abban
a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott,
azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az
azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.”

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2018. április 5.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10426 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodai Kristóf:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei