A 3-as metró felújított szerelvényeinek engedélye

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közlekedési Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 3-as metró felújított szerelvényeinek forgalomba helyezésével kapcsolatban kiadott engedélyt, amelyet 2017 júniusában a sajtóban megjelent hírek szerint visszavontak a szerelvények sorozatos meghibásodásai miatt.
http://bkvfigyelo.24.hu/2017/06/27/itt-a...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 30.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció


Attachment V laszlev l 20170717 Atlatszo.hu.pdf
31K Download View as HTML


Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

 

 Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelten csatolt
válaszlevelünket.

  

Tisztelettel:

  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: KiMitTud admin


Attachment utf 8 V laszlev l 20170802 Atlatszo hu fel j tott metr szerelv nyek.pdf
35K Download View as HTML


Adatgazda kérésére továbbított válasz.
A csatolmány innen tölthető le:
[1]https://drive.google.com/open?id=0Bw4ADi...

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: RE: Nagy terjedelmű anyag csatolása
Dátum: Thu, 3 Aug 2017 12:08:36 +0000
Feladó: NFM Kommunikáció [2]<[email address]>
Címzett: KiMitTud admin [3]<[KiMitTud contact email]>

Kedves KiMitTud admin!

Közérdekű adatkérésre válaszolva csatolom a nagy terjedelmű mellékletet, remélem sikeresen megérkezik.

üdvözlettel:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály

----------------------------------------------------------------------

[4][IMG] Mentes a vírusoktól. [5]www.avast.com

References

Visible links
1. https://drive.google.com/open?id=0Bw4ADi...
2. mailto:[email address]
3. mailto:[KiMitTud contact email]
4. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
5. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei