A 46125-ös út felújítása

Ceglédi Spotlight küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ceglédi Spotlight

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, legyen szíves a témával kapcsolatban az alábbi kérdésekre választ adni:

1., Mikor irták ki a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására, amennyiben ez még nem történt meg, mikorra várható, és mennyi időt vesz igénybe az eljárás lefolytatása?

2., Mikorra várható a kivitelezés teljes befejezése?

3., Mennyibe került és ki végezte az útszakasz felújításának tervezését?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 14.

Üdvözlettel:

Ceglédi Spotlight

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Attachment Cegl di Spotlight hat.hossz k z rdek.pdf
56K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

Hivatkozással a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez érkezett közérdekű adatigénylésére, mellékelten megküldjük válaszunkat.

Üdvözlettel:

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

Weboldal: www.kozut.hu
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Attachment KOZ 5537 3 2018.pdf
105K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozással a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez érkezett közérdekű
adatigénylésére, mellékelten küldjük válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

Weboldal: [1]www.kozut.hu   

Facebook: [2]www.facebook.com/MagyarKozut

 

 P Vigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnia ezt a
levelet?

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ceglédi Spotlight

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Ügyfélszolgálat!

A Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) sem a NIF Zrt, sem a Magyar Közút Kft. által kiírt közbeszerzés nem található a megadott dátummal a szóban forgó beruházásról.
Kérem válaszadásában ismertesse, hogy ki írta ki a közbeszerzést, és végül ki nyerte azt el, milyen árajánlati értéken.

Várom megtsiztelő válaszát.

Üdvözlettel:

Ceglédi Spotlight

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Attachment K z rdek adatig nyl sre v lasz 100Mrd.Cegl di Spotlight.pdf
110K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére a csatolt választ küldi társaságunk.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
E-mail: [email address]
Weboldal: www.kozut.hu
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut
Instagram: https://www.instagram.com/magyarkozut

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ceglédi Spotlight:
Csak a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei