A 4-es Metró tendertervei

Fazekas Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Fazekas Péter

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A 4-es metró alagútépítésére vonatkozó tenderterv dokumentációt

2. A 4-es Metró alagúti vágányszakaszok tenderterv dokumentáció

3. KU/VF/3350/17/2010. számú szeptember 14-én kiadott Nemzeti Közlekedési Hatóság létesítési engedély módosítása

4. KU/VF/121/1/2010. számú 2010.február 10. Nemzeti Közlekedési Hatóság engedély

5. KU/VF/743/3/2010. számú 2010. február 12. Nemzeti Közlekedési Hatóság engedély

6. KU/VF/3014/15/2010. számú 2010. július 27. Nemzeti Közlekedési Hatóság engedély

7. . UVH/VF/472/21/2011. számú 2011. október 19-én kiadott Nemzeti Közlekedési Hatóság jogerős építési engedély

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 18.

Üdvözlettel:

Fazekas Péter

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0034795/2015 

Fazekas Péter

[1][FOI #5645 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fazekas Péter!  

  

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2015. december 18-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2015. november 26.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5645 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment 3350 17 2010.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment 121 1 2010.pdf
615K Download View as HTML

Attachment 743 3 2010.pdf
761K Download View as HTML

Attachment 3014 15 2010.pdf
740K Download View as HTML

Attachment 472 21 2011.pdf
1.0M Download View as HTML


Ügyszám: 0038/0034795/2015 

Fazekas Péter

[1][FOI #5645 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fazekas Péter!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. november 18-án érkezett levelére, az
alábbi választ adjuk. 

 

Szíves tájékoztatásul küldjük a levelében hivatkozott dokumentumokat az
alagútépítésére vonatkozó tenderterv dokumentáció és az alagúti
vágányépítésre vonatkozó tenderterv dokumentáció kivételével, tekintettel
arra, hogy ezek nemzetbiztonsági és terrorveszély-elhárítási aggályok
miatt a Terrorelhárítási Központ által a BKV Zrt. DBR Metró Projekt
Igazgatóságnak küldött állásfoglalás alapján jelentős biztonsági
kockázatot hordoznak magukban. Az állásfoglalásban foglaltak alapján a DBR
kezdeményezte az illetékes szervezeteken keresztül a vonatkozó
jogszabályok ennek megfelelő módosítását. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. december 17.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5645 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Fazekas Péter:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

metró

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére Fazekas Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei