A 9155 0480 002-9-es pályaszámú Bombardier TRAXX P160 AC2 villamos mozdony felmatricázásának költsége

Waldmann Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Waldmann Tamás

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 9155 0480 002-9-es pályaszámú Bombardier TRAXX P160 AC2 villamos mozdonynak a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra és a Csíksomlyói pápalátogatásra történő felmatricázásának, illetve a későbbi helyreállításának a költségét, illetve az egyéb járulékos költségeket. Ezen költségek mekkora hányadát fizeti a Magyar Katolikus Egyház?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 28.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás
Magyar Ateista Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019. 05. 28. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő választ adjuk.

A 9155 0480 002-9-es pályaszámú villamos mozdonynak az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra történő felmatricázásában, illetve  a
későbbi  helyreállításban való közreműködését a MÁV-START Zrt. 4.921.837
Ft + Áfa, azaz négymillió-kilencszázhuszonegyezer-nyolcszázharminchét
Forint + Áfa ellenérték fejében végzi. Ezen ellenérték – amelyet  a
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság
(egyházjogi személy) fizet meg a MÁV-START Zrt. részére – fedezetet
biztosít a MÁV-START Zrt. közreműködésének összes költségére.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Waldmann Tamás:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Arculati kézikönyvek

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kovács Gergő által

Ügyvédi megbízások

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szigetvári Viktor által

Utasszámlálási adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Monostory Miklós által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei