A 9316 hrsz. ingatlan átsorolásával kapcsolatos településrendezési szerződés

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelettel jelentősen, és a tulajdonosok számára kedvezően megváltoztak többek között a 9316 hrsz. (Budapest, XII. kerület Eötvös út 10-14.) ingatlan hasznosítási feltételei. Az új szabályok értelmében akár 120 lakóegység megvalósítása is lehetővé válik az eddig egészségügyi intézményi övezetbe sorolt ingalanon. Az átsorolás következtében az ingatlan értéke jelentősen megnőtt, a lehetővé vált fejlesztések pedig jelentős infrastrukturális terheket (közlekedés, szociális, egészségügyi ellátás stb.) okozhatnak az önkormányzatnak.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy a fejlesztés következtében felmerülő önkormányzati terhek fedezésére un. településrendezési szerződést kössön.
Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy kötöttek-e településrendezési szerződést a 9316 hrsz. ingatlan tulajdonosával. Amennyiben készült ilyen szerződés, kérem, szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 2.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A 9316 hrsz.ingatlan tsorol s val kapcsolatos telep l srendez si szerz d s.txt
5K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" ([Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email])
A megadott e-mail cím nem található. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és próbálja meg újból elküldeni az üzenetet. Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: EXCHXII01.bp12ker.hu

[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from EXCHXII01.bp12ker.hu (192.168.96.40) by EXCHXII01.bp12ker.hu
(192.168.96.40) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1395.4; Tue, 2 Apr
2019 10:55:23 +0200
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by EXCHXII01.bp12ker.hu
(192.168.96.40) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1395.4 via Frontend
Transport; Tue, 2 Apr 2019 10:55:23 +0200
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 75A8621345; Tue, 2 Apr 2019 09:15:31 +0000 (UTC)
Date: Tue, 2 Apr 2019 09:15:31 +0000
From: =?UTF-8?B?U2lwb3MgUMOpdGVy?= <[FOI #12543 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest XII. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IEhlZ3l2aWTDqWtp?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?="
<[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_9316_hrsz._ingatlan?=
=?UTF-8?Q?_=C3=A1tsorol=C3=A1s=C3=A1val_kapcsolatos?=
=?UTF-8?Q?_telep=C3=BCl=C3=A9srendez=C3=A9si_szerz=C5=91d=C3=A9s?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-WatchGuard-Spam-ID: str=0001.0A0C0208.5CA3237B.0065,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
X-WatchGuard-Spam-Score: 0, clean; 0, virus threat unknown
X-WatchGuard-Mail-Client-IP: 52.57.14.250
X-WatchGuard-Mail-From: [FOI #12543 email]
X-WatchGuard-AntiVirus: part scanned. clean action=allow
Return-Path: [FOI #12543 email]

References

Visible links
1. mailto:[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei