A 9316 hrsz. ingatlan átsorolásával kapcsolatos településrendezési szerződés

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelettel jelentősen, és a tulajdonosok számára kedvezően megváltoztak többek között a 9316 hrsz. (Budapest, XII. kerület Eötvös út 10-14.) ingatlan hasznosítási feltételei. Az új szabályok értelmében akár 120 lakóegység megvalósítása is lehetővé válik az eddig egészségügyi intézményi övezetbe sorolt ingalanon. Az átsorolás következtében az ingatlan értéke jelentősen megnőtt, a lehetővé vált fejlesztések pedig jelentős infrastrukturális terheket (közlekedés, szociális, egészségügyi ellátás stb.) okozhatnak az önkormányzatnak.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy a fejlesztés következtében felmerülő önkormányzati terhek fedezésére un. településrendezési szerződést kössön.
Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy kötöttek-e településrendezési szerződést a 9316 hrsz. ingatlan tulajdonosával. Amennyiben készült ilyen szerződés, kérem, szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 3.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A 9316 hrsz.ingatlan tsorol s val kapcsolatos telep l srendez si szerz d s.txt
5K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" ([Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email])
A megadott e-mail cím nem található. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és próbálja meg újból elküldeni az üzenetet. Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: EXCHXII01.bp12ker.hu

[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from EXCHXII01.bp12ker.hu (192.168.96.40) by EXCHXII01.bp12ker.hu
(192.168.96.40) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1395.4; Wed, 3 Apr
2019 10:30:06 +0200
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by EXCHXII01.bp12ker.hu
(192.168.96.40) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1395.4 via Frontend
Transport; Wed, 3 Apr 2019 10:30:06 +0200
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id DBB3020E7C; Wed, 3 Apr 2019 08:50:17 +0000 (UTC)
Date: Wed, 3 Apr 2019 08:50:17 +0000
From: =?UTF-8?B?U2lwb3MgUMOpdGVy?= <[FOI #12569 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest XII. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IEhlZ3l2aWTDqWtp?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?="
<[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_9316_hrsz._ingatlan?=
=?UTF-8?Q?_=C3=A1tsorol=C3=A1s=C3=A1val_kapcsolatos?=
=?UTF-8?Q?_telep=C3=BCl=C3=A9srendez=C3=A9si_szerz=C5=91d=C3=A9s?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-WatchGuard-Spam-ID: str=0001.0A0C0207.5CA46F0E.002A,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
X-WatchGuard-Spam-Score: 0, clean; 0, virus threat unknown
X-WatchGuard-Mail-Client-IP: 52.57.14.250
X-WatchGuard-Mail-From: [FOI #12569 email]
X-WatchGuard-AntiVirus: part scanned. clean action=allow
Return-Path: [FOI #12569 email]

References

Visible links
1. mailto:[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Sent request to Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Molnár Viktória
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam az illetékes kollégának.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu
www.facebook.com/Hegyvidek

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment 1emBubi 201904240945 0716 001.pdf
41K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei