A Baranyi Mártonnal kötött szerződés teljesítési és kifizetési igazolásai

Kálmán Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft. részére

Az igénylést elutasította a(z) ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft..

Feladó: Kálmán Mihály

Tisztelt ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Baranyi Mártonnal (Látószög blog) kötött szerződés teljesítési és kifizetési igazolásai.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 12.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Kálmán Mihály!

 

A 2015. május 12-én érkezett levelében kért , Baranyi Mártonnal (Látószög
blog) kötött szerződés "teljesítési és kifizetési igazolásai” elnevezésű
dokumentumok nem adhatóak ki  közérdekű adatigénylés keretében.
Tájékoztatjuk azonban, hogy az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft., mint  megrendelő
 fizetési kötelezettségeinek a szükséges mértékben minden alkalommal
eleget tett. 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, továbbá kérjük, legyen
szíves visszajelzést küldeni arról, hogy megkapta válaszunkat!

 

Tisztelettel:

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kálmán Mihály:
Csak a(z) ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei