A Baranyi Mártonnal kötött szerződés teljesítési és kifizetési igazolásai - 2

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök kezelésében lévő valamennyi, Baranyi Mártonnal (Látószög blog) kötött szerződést és a szerződés(ek) teljesítési és kifizetési igazolásait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download

Attachment baranyi marton.pdf
400K Download View as HTML

Attachment Baranyi M rton2.pdf
89K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

2015. május 28-án érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbi
tájékoztatást adjuk:

 

Kérésének megfelelően a csatolt állományban megtalálja,– a személyes
adatok kitakarásával – a Baranyi Mártonnal megkötött megállapodásunkat és
a megállapodás módosítását. A megállapodás alapján történt "teljesítési és
kifizetési igazolás”-ok nem adhatóak ki közérdekű adatigénylés keretében.
Tájékoztatjuk azonban, hogy az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft., mint  megrendelő
fizetési kötelezettségeinek minden alkalommal eleget tett.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, továbbá kérjük, legyen
szíves visszajelzést küldeni arról, hogy megkapta válaszunkat!

 

Tisztelettel:

 

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei