Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pászkán Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" és a "Becherovka Miskolci Farsang" rendezvényekkel kapcsolatos önkormányzati döntések

Pászkán Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pászkán Zsolt to read a recent response and update the status.

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azoknak az önkormányzati (polgármesteri) döntéseknek, határozatoknak, valamint az ezekkel kapcsolatos releváns dokumentumok listáját, melyek alapján a 2014-2018 időszakban megrendezésre került a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang", majd "Becherovka Miskolci Farsang" elnevezésű rendezvény.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 12.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzati Igazgatási Osztály
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc01430420180426092914.pdf
581K Download View as HTML


Tisztelt Pászkán Zsolt!

Mellékelten küldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének tájékoztatását, elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

tisztelettel:
Busák Mária

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy önök vagy szándékosan, vagy alkalmatlanságból képtelenek felfogni kérésem lényegét.

Kérésem lényege a következő bekezdésben szerepel:

"Azoknak az önkormányzati (polgármesteri) döntéseknek, határozatoknak, valamint az ezekkel kapcsolatos releváns dokumentumok listáját, melyek alapján a 2014-2018 időszakban megrendezésre került a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang", majd "Becherovka Miskolci Farsang" elnevezésű rendezvény."

Lefordítom önöknek:

- tekintettel arra, hogy "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang", majd "Becherovka Miskolci Farsang" elnevezésű rendezvényeket - tudomásom szerint - önkormányzati tulajdonban lévő cég(ek)/vállalat(ok)/intézmény(ek) szervezték, azokat a hivatalos dokumentumokat igényeltem - és igényelem továbbra is - melyekben a Miskolc MJVÖ képviselője/képviselői megbízta/megbízták az említett rendezvények szervezőjét/szervezőit;

- tekintettel arra, hogy ezt - jogszerűen - nem történhetett szóbeli utasítás formájában, léteznie/létezniük kell olyan hivatalos dokumentumnak/dokumentumoknak amely/amelyek alapján ez/ezek az önkormányzati tulajdonban lévő cég(ek)/vállalat(ok)/intézmény(ek) ezt/ezeket az utasítást/utasításokat végrehajtották.

Tekintettel arra, hogy a válaszadás törvényes határideje ma (április 27-én) lejár, figyelmeztetem önöket, hogy mostantól törvénysértő állapotban vannak. Kérem, haladéktalanul fejezzék be törvénysértő magatartásukat és teljesítsék törvény által előírt kötelezettségüket.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kovácsné Dr. Omar Leila
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment MMJV nkorm nyzat lev l kocsonya 2014.pdf
215K Download View as HTML

Attachment MMJV nkorm nyzat lev l Kocsonya 2015.pdf
227K Download View as HTML

Attachment Kocsonya Farsang 2016 felk r lev l.pdf
233K Download View as HTML

Attachment K zszolg ltat si szerz d s.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment K zszolg ltat si szerz d s 2017.04.01 MKK.pdf
5.0M Download View as HTML

Attachment kocsonyafarsang v lasz.pdf
70K Download View as HTML


 

Tisztelt Uram!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatkérését teljesítő jegyzői
válaszlevelet és a vonatkozó mellékleteket szíves tájékoztatásul.

 

Tisztelettel:

 

 

Kovácsné dr. Omar Leila

       jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Dr. Kovácsné Dr. Omar Leila!

Számomra érthetetlen, hogy miért nem képesek egyetlen kérésre elküldeni az összes kért dokumentumot. Az eddigi válaszaikból kénytelen vagyok azt feltételezni, hogy tudatosan visszatartanak bizonyos anyagokat és késleltetik a tényhelyzet feltárását.

Legutóbbi levelükből hiányzik a Miskolc MJVÖ képviselőjének, Kriza Ákos polgármesternek a Miskolci
Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetőjéhez intézett utasítása a "Becherovka Kocsonya Farsang" rendezvénysorozat 2018-as eseményének megszervezésére vonatkozó utasítása.

Továbbá hiányzik Miskolc MJVÖ képviselőjének, Kriza Ákos polgármesternek a "Becherovka Kocsonya Farsang" 2014-2017 közötti szervezője, az önkormányzati tulajdonú CINE-MIS Kft. vezetőjéhez intézett hivatalos levele, amelyben megvonja tőle a "Becherovka Kocsonya Farsang" megszervezésének lehetőségét.

Újra külön kihangsúlyozom a törvényes határidők betartásának kötelező jellegét!

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzati Igazgatási Osztály
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc01447820180530133513.pdf
354K Download View as HTML


Tisztelt Pászkán Zsolt!

Mellékelten küldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének tájékoztatását, elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

tisztelettel:
Busák Mária

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

Felhívom a figyelmüket, hogy a május 14-i és a május 30-i válaszaik között olyan logikai inkoherencia van, melynek feloldása elengedhetetlen.

A május 14-i válaszuk mellékleteként elküldött dokumentumok között egyaránt szerepel a CINE-MIS Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződése, mint ahogy Kriza Ákos polgármester MINDEN évben kiadott, a CINE-MIS Nonprofit Kft. vezetőjéhez intézett utasítása, melyben a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" rendezvény megszervezésére utasítja. Míg a Miskolc Kulturális Központ esetében CSAK közszolgálati szerződés szerepel levelük mellékletében.

Május 30-i levelükben azt állítják, hogy a Miskolci Kulturális Központ (MKK) esetében nem volt szükség utasításra, az intézmény a közszolgáltatási szerződése alapján szervezte meg a "Becherovka Miskolci Farsang" rendezvényt, mert a Kúria (igen, nagy kezdőbetűvel kell írni, mert intézménynév!) döntése eltiltotta a CINE-MIS Kft-t a rendezvény szervezésétől és új szervezőt kellett találni.

Csakhogy:

- az MKK közszolgáltatási szerződése 8. pontja a) és b) betűiben tételesen felsorolja azokat a helyszíneket, ahol az MKK a tevékenységét kifejti, ezek között nem szerepel a "Becherovka Miskolci Farsang" helyszíne;
- az MKK közszolgáltatási szerződése 8. pontja d) pontja szerint, az MKK "KÖZREMŰKÖDIK a város fesztiváljaink, nagyrendezvényeinek szervezésében", márpedig ha ezt összevetjük a szóban forgó közszolgáltatási szerződés h) betűjénél szereplő "szórakoztató zenei és prózai előadásokat és ismeretterjesztő programokat SZERVEZ" megfogalmazással egyértelmű, hogy az MKK közszolgáltatási szerződése nem jogosítja fel automatikusan (tehát a tulajdonos Miskolci MJVÖ külön utasítása nélkül) arra, hogy "a város fesztiváljait, nagyrendezvényeit" MEGSZERVEZZE.

Tehát a fentiek alapján juttassák el részemre azokat a dokumentumokat, melyekből kiderül, hogy ki volt a "Becherovka Miskolci Farsang" tényleges szervezője (az MKK nem lehetett az, hiszen a hivatkozott közszolgáltatási szerződés alapján csak KÖZREMŰKÖDŐI feladata lehet a "város fesztiváljaiban, nagyrendezvényeiben", tehát léteznie kellett egy szervezőnek, mellyel az MKK "közreműködhetett".

Továbbá azokat a dokumentumokat, melyek relevánsak annak megállapítására, hogy ez a szervező milyen jogosítványok és felhatalmazások alapján szervezte 2018-tól az addig a CINE-MIS Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényt.

A fentiek alapján csatolják azokat az MKK 2017-es, 2018-as évre elfogadott költségvetésére vonatkozó dokumentumokat, melyekből kiderül, hogy a 2017-es évet megelőző tevékenységeihez képest megváltozott helyzetre, a "város fesztiváljaiban és nagyrendezvényeiben" való KÖZREMŰKÖDÉSRE vonatkozóan milyen önkormányzati forrásokat kapott (rendezvényenként tételesen felsorolva).

Végül azokat a jogszabályokat, melyekből egyértelműen kiderül, hogy a CINE-MIS Nonprofit Kft. esetében miért volt szükség (a közszolgáltatási szerződés megléte ellenére) MINDEN évben Kriza Ákos polgármester utasítására és miért mentesült e kötelezettsége alól Kriza Ákos polgármester a (szintén önkormányzati tulajdonú) MKK esetében?

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kovácsné Dr. Omar Leila
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20180615102737856.pdf
100K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Mellékelten megküldöm Jegyző Úr tájékoztató levelét.

Tisztelettel:

Kovácsné dr. Omar Leila
jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Dr. Kovácsné Dr. Omar Leila!

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy 2018. június 14-i keltezésű "válaszuk" továbbra is kerüli az egyenes választ, sőt, olyan információkat tartalmaz, melyek a homályt, illetve a zavarosságot növelik.

1. "Válaszukban" írják: "Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. (! - kiemelés tőlem, P.Zs.) évi költségvetéséből az MKK rendezvényeire megállapított összeg és annak felosztása megtalálható Miskolc Váron Honlapján az alábbi linken a gazdálkodási adatok körében támogatások - 2017. évi támogatások - címszó alatt.

Tehát önök azt állítják, hogy az MKK már 2017-ben is részt vett a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" (tudomásom szerint 2017-ben még ezt a nevet viselte a rendezvény) megrendezésében!
Tekintettel arra, hogy az önök által megadott "gazdálkodási adatok körében támogatások - 2017. évi támogatások címszó" egyetlen tételnél szerepel (itt: http://kozadat.mhportal.hu/_lib/file/doc... és annak Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft-re (továbbiakban: MKK) vonatkozó összege (260.524.930 forint) jelentősen eltér az önök által a "válaszukban" közölt összegtől (395.690.670 forint), kénytelen vagyok azt a következtetést levonni, hogy önök tudatosan és félrevezetési célból keverik a különböző tételeket, ami felveti a joggal visszaélés jogos vélelmét.

Kérdés: az MKK a 2017-es évre vonatkozó támogatásából (260.524.930 forint) mekkora összeget fordított (ezek szerint) TÁRSSZERVEZŐKÉNT (hiszen a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" 2017-es rendezvényének, az MMVJÖ képviselőjének és a CINE-MIS Nonprofit Kft. képviselőjének bíróságok előtti állításai szerint a CINE-MIS Nonprofit Kft. volt a szervezője!) a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" 2017-es megrendezésére? Kérem, küldjék el az ezzel kapcsolatos (az MKK hivatalos képviselője által aláírt költségvetési előterjesztést, vagy bármilyen olyan MKK, vagy az MMJVÖ által kibocsájtott dokumentumot, mely jogilag alátámasztja, megindokolja a közpénzek ebből a célból (a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" 2017-es megrendezésére történő felhasználását.

2. Amennyiben a szóban forgó, 2018. június 14-i keltezésű "válaszukban" csak ködösítés, a valóság elhallgatása és elrejtése céljából keverik a 2017. és a 2018. évre vonatkozó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos adatokat (ami felveti a joggal visszaélés vélelmét), akkor kérem, hogy küldjék el részemre a szóban forgó "válaszukban" szereplő, az MKK 2018. évi költségvetési keretösszegéből (395.690.670 forint) a "Becherovka Miskolci Farsang" rendezvényre fordított 37.000.000 forintos összegre vonatkozó következő dokumentumokat:
- az az MKK hivatalos képviselője által aláírt, az MMJVÖ számára megküldött 2018. évre vonatkozó költségvetési előterjesztést, mely tartalmazza az erre a célra ("Becherovka Miskolci Farsang" 2018-as megrendezése) kért támogatás indokolását, jogcímét, felhasználási tervezetét és minden olyan releváns adatot, mely jogilag alátámasztja, megindokolja a közpénzek ebből a célból (a "Becherovka Miskolci Farsang" 2018-as megrendezésére történő felhasználását);
- az MMJVÖ 2018. évre vonatkozó költségvetési előterjesztését (az indokolásokkal együtt), mely alapján a közgyűlés elfogadta az MKK (többek között a szóban forgó, a "Becherovka Miskolci Farsang" 2018-as megrendezésére szánt 37.000.000 forintot tartalmazó) támogatását;
- az MMJVÖ közgyűlés által elfogadott 2018. évre vonatkozó költségvetése, mely magába foglalja az MKK (többek között a szóban forgó, a "Becherovka Miskolci Farsang" 2018-as megrendezésére szánt 37.000.000 forintot tartalmazó) támogatását;
- az MMJVÖ fentebbi pontban említett költségvetési előterjesztésének elfogadásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyvet;
- az MMJVÖ és az MKK között a "Becherovka Miskolci Farsang" 2018-as megrendezésével kapcsolatosan született minden hivatalos átiratot (levelek, elszámolások és más hasonlókat), melyek egyértelműen tisztázzák, hogy ebben az esetben ki volt a döntéshozó (az MMJVÖ vagy az MKK).

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzati Igazgatási Osztály
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc01470120180629094314.pdf
694K Download View as HTML


Tisztelt Pászkán Zsolt!

Mellékelten küldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének tájékoztatását, elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

tisztelettel:
Busák Mária

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pászkán Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pászkán Zsolt:
Csak a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei