A "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" rendezvény 2014-es, 2015-ös, 2016-os, 2017-es költségvetése, együttműködési és megbízási szerződései, számlái

Pászkán Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" rendezvény 2014-es, 2015-ös, 2016-os, 2017-es költségvetésére, együttműködési és megbízási szerződéseire, számláira vonatkozó összes releváns dokumentum listáját. Mivel a rendezvény állami forrásokból is kapott támogatást, ezért kötelező módon össze kellett gyűjtenie a rendezvénnyel kapcsolatos számlákat, szerződéseket és egyéb dokumentumokat, az esetleges díjigényüket a fentiek tudatában és azt figyelembe véve fogalmazzák meg, hogy akár bírósági úton is kérni fogom a jogosság megállapítását. Külön felhívom a figyelmet, hogy mivel teljes mértékben önkormányzati tulajdonú cég, a szerződések tartalma teljes egészében nyilvános, ezért ne ismételjék meg egy korábbi adatkérésnél alkalmazott eljárást, amikor információkat töröltek ki hivatalos dokumentumokból! Erre különben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2017/4120/V. ügyiratszámú dokumentuma is figyelmeztette önöket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 22.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pászkán Zsolt:
Csak a(z) CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei