A BKK 2017-es közbeszerzési terve

Közlekedő Tömeg küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt BKK Zrt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a BKK Zrt. a 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 42. § (1) szerinti, a 2017-es évre elkészített közbeszerzési tervét. Felhívom figyelmét, hogy a dokumentum a Kbt. 43. § (1)-ben előírtak ellenére a Közbeszerzési Adatbázisban jelen levél keltekor nem elérhető.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017.05.06.

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment N vtelen.jpg
311K Download


Ügyszám: 0038/0016751/2017

Kelemen Tamás

[1][FOI #9249 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

A BKK Zrt.-hez 2017. május 6-án érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2017. március 31-én a BKK Zrt. 2017-es közbeszerzési
terve felkerült a Közbeszerzési Adatbázisba:
[2]http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:...

 

Tekintettel arra, hogy a fenti link egy konkrét keresés eredménye, egy idő
után már nem aktív helyre mutat. Amennyiben a BKK-nál mint
„Ajánlatkérőnél” kiválasztja a dokumentum típus szerinti keresésben, hogy
„közbeszerzési terv”, akkor a 11. találatnál megtalálja a dokumentumot.
Első alkalommal Ön valószínűleg azért nem találta meg, mert
alapértelmezettként csak az első 10 találatot mutatja a kereső, ezt át
kell állítani. Jelen levelünk csatolmányaként megküldjük Önnek az
adatbázisról készült képernyőképet, amelyen látszik, hogy a közbeszerzési
terv a jogszabályi határidőben került feltöltésre.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. május 11.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.   

 

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9249 email]
2. http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:...

Hivatkozása ide

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt BKK!

Köszönjük a gyors és gördülékeny adatszolgáltatást!

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei