A BKV Zrt. egyes járműtípusainak hivatalos típusjelzései és típusengedélyei

Daróczi László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Daróczi László

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:

1) A BKV Zrt. járműállományában lévő, illetve már selejtezett járműtípusok hivatalos, adott esetben NKH által elismert, de legalábbis tárgyilagos típusjelzése, amennyiben van, a következő járműtípusokat illetően:
a) a "Muki" néven ismert ún. tehervillamosok, amelyek belső teherforgalomban vesznek részt, illetve az ezekből átalakított hókotró és síncsiszoló járművek,
b) a Millenniumi Földalatti Vasút Ganz által gyártott, jelenleg is közlekedő magyar szerelvényei,
c) a Ganz által gyártott magyar, "házi csuklós"-ként ismert "CSM", illetve "ipari csuklós"-ként ismert "CSMG" villamosszerelvények, és azok alváltozatai és modernizációi,
d) a BHÉV jelenleg is közlekedő, keletnémet/magyar HÉV-szerelvényei, és azok modernizációi,
e) a BKV Zrt. által valaha is üzemeltetett, Mityiscsi Gépgyár (ma Metrovagonmas) által gyártott szovjet metrószerelvények és azok modernizációi,
f) a Düwag és az LHB által gyártott nyugatnémet, "Hannoveri villamos"-okként ismert villamosszerelvények, ideértve a 2015-ös beszerzéseket is.

2) A következő járműtípusokra vonatkozó végleges vagy ideiglenes típusengedélyek, illetve ezzel egyenértékű műszaki engedélyek, amennyiben léteznek ilyen okmányok ezen típusok esetén:
a) a "Muki" néven ismert tehervillamosok, hókotrók és síncsiszolók,
b) a Millenniumi Földalatti Vasút jelenleg is közlekedő Ganz szerelvényei,
c) Ganz-Ikarus Hungaroplan prototípus villamosszerelvény,
d) Ganz G2 prototípus metrószerelvény.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 14.

Üdvözlettel:
Daróczi László,
mint a Wikipedia nevű internetes enciklopédia egyik önkéntes szerkesztője

Hivatkozása ide

Feladó: Buday Ágota
Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Daróczi László úr!

 

A 2015. július 14-én elektronikus levélben megküldött közérdekű
adatigénylését a BKV Zrt a hatályos jogszabályok szerint teljesíti.

Élve a törvény által biztosított lehetőséggel – tekintettel a kért
dokumentumok számosságára és terjedelmére – tájékoztatom, hogy az
adatszolgáltatási határidőt további 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a
BKV Zrt. a tárgyi adatigénylésre vonatkozóan költségtérítésre nem
jogosult.

 

Üdvözlettel:

Buday Ágota

 

ü Mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a környezetre. P Please
consider the environment before printing this email.

*******

Ezt az emailt a Websense ESG ellenőrizte a BKV Zrt. biztonsági szabályzata alapján. Nem található benne vírus.

Hivatkozása ide

Feladó: Buday Ágota
Budapesti Közlekedési Zrt.


Attachment 2 MFAV 25.pdf
563K Download View as HTML

Attachment 2 MFAV 28.pdf
551K Download View as HTML

Attachment 2 MFAV 30.pdf
523K Download View as HTML

Attachment 2 MFAV 31.pdf
555K Download View as HTML

Attachment 2 MFAV 32.pdf
551K Download View as HTML

Attachment 2 MFAV 35.pdf
557K Download View as HTML

Attachment 2 MFAV 38.pdf
555K Download View as HTML

Attachment 2 MFAV 40.pdf
532K Download View as HTML

Attachment 2 MFAV 41.pdf
557K Download View as HTML

Attachment 7045Hatosagi.pdf
2.7M Download View as HTML

Attachment GANZ Metr.pdf
950K Download View as HTML

Attachment H V j rm vek t pusjelz sei.docx
15K Download View as HTML

Attachment JK 701119 7117.PDF.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment Megyjegyz sek.docx
14K Download View as HTML

Attachment MFAV 21.pdf
644K Download View as HTML

Attachment MFAV 22.pdf
364K Download View as HTML

Attachment MFAV 23.pdf
367K Download View as HTML

Attachment MFAV 24.pdf
332K Download View as HTML

Attachment MFAV 25.pdf
351K Download View as HTML

Attachment MFAV 26.pdf
345K Download View as HTML

Attachment MFAV 27.pdf
348K Download View as HTML

Attachment MFAV 28.pdf
344K Download View as HTML

Attachment MFAV 29.pdf
349K Download View as HTML

Attachment MFAV 30.pdf
350K Download View as HTML

Attachment MFAV 31.pdf
345K Download View as HTML

Attachment MFAV 32.pdf
400K Download View as HTML

Attachment MFAV 33.pdf
369K Download View as HTML

Attachment MFAV 34.pdf
357K Download View as HTML

Attachment MFAV 35.pdf
345K Download View as HTML

Attachment MFAV 36.pdf
342K Download View as HTML

Attachment MFAV 37.pdf
341K Download View as HTML

Attachment MFAV 38.pdf
360K Download View as HTML

Attachment MFAV 39.pdf
354K Download View as HTML

Attachment MFAV 40.pdf
345K Download View as HTML

Attachment MFAV 41.pdf
364K Download View as HTML

Attachment MFAV 42.pdf
335K Download View as HTML

Attachment MFAV 43.pdf
359K Download View as HTML

Attachment Orosz Metr t pusok.xlsx
8K Download View as HTML

Attachment UVH VF 667 13 2014 FUT R rendszerrel felszerelt TW6000 F villamos t pusenged lye.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment UVH VF 875 14 2014 FUT R rendszerrel felszerelt ICS F villamos t pusenged lye.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment UVH VF 1228 8 2014 FUT R rendszerrel felszerelt KCSV7 F villamos t pusenged lye.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment UVH VF 1450 6 2014 FUT R rendszerrel felszerelt TW6100 F villamos t pusenged lye.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment UVH VF 2721 3 2012 FVV 492 psz j rm t pus s hat idej zembehelyez si enged ly.p.pdf
1.8M Download View as HTML


Tisztelt Daróczi László úr!

Alábbi kérése szerint csatoltan megküldöm a kapcsolódó dokumentumokat, információkat.

Üdvözlettel:
Buday Ágota

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Daróczi László

Tisztelt BKV Zrt.!

A "Közérdekű adat igénylés - A BKV Zrt. egyes járműtípusainak hivatalos típusjelzései és típusengedélyei" tárgyú közérdekűadat-igénylésemre adott, 2015. augusztus 12-én kelt válaszukban, ha nem is következetesen, de megküldték részemre egy kivétellel az összes megjelölt adatot/dokumentumot, amelyet ezúton is köszönök Önöknek.

Ugyanakkor nem küldték meg részemre az eredeti igénylésemben megjelölt BKV–Ikarus Hungaroplan (közismert nevén "Csufi") prototípus villamosszerelvényre vonatkozó hatósági műszaki típusengedély, vagy annak hiányában a vonatkozó üzembehelyezési jegyzőkönyv (vagy egyéb ezzel szakmailag egyenértékű okmány) elektronikus másolatát.

Feltételezem, hogy az Önök birtokában vannak még a forgalomból már kivont járműtípusok és járművek vonatkozó okmányai. Ezért kérném Önöket, hogy küldjék meg részemre a hivatkozott dokumentum(ok) elektronikus másolatát, vagy ha ez nem lehetséges, kérem indokolják ennek okát. Ha esetleg más szervezet vagy hatóság van a kérdéses dokumentum(ok) birtokában, kérem ezt jelezzék felém. Szíves segítségüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
Daróczi László

Hivatkozása ide

Feladó: Buday Ágota
Budapesti Közlekedési Zrt.


Attachment 7027 1988 K s rleti villamos zembehelyez
646K Download View as HTML


Tisztelt Daróczi László úr!

Mellékelten megküldöm a hiányzó dokumentum másolatának szkennelt változatát.

Üdvözlettel:
Buday Ágota

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Daróczi László:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Reklámkihelyezés

A(z) Budapesti Közlekedési Zrt. részére Ipsai Ervin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei