Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hidvégi Fanni, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A BrainBar konferenciának nyújtott támogatás és előadói díjak

Hidvégi Fanni küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Hidvégi Fanni to read a recent response and update the status.

Feladó: Hidvégi Fanni

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(1) Az EMMI és a Brain Bar 2018 (http://brainbar.com) között fennálló szerződés(ek)et, illetve az arra vonatkozó információkat, hogy
(2) milyen összeggel támogatta az EMMI a Brain Bar konferencia 2018-as létrehozását, lebonyolítását,
(3) ebből mekkora összeget fordítottak előadói díjakra és az előadók költségeinek fedezésére, különös tekintettel a következőkre egyesével lebontva:
- Peter Thiel (Palantir)
-Jacquelline Fuller (Google)
- Sophia (Hanson Robotics).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 17.

Üdvözlettel:
Hidvégi Fanni

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment t mogat si szerz d s.zip
6.8M Download


Iktatószám: 26284-1/2018/JEÜEGYH                                

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Hidvégi Fanni

részére

[1][FOI #10810 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylésében kérte megküldeni, „az EMMI és a Brain Bar 2018
([2]http://brainbar.com) között fennálló szerződés(ek)et, illetve az arra
vonatkozó információkat, hogy milyen összeggel támogatta az EMMI a Brain
Bar konferencia 2018-as létrehozását, lebonyolítását, ebből mekkora
összeget fordítottak előadói díjakra és az előadók költségeinek
fedezésére, különös tekintettel a következőkre egyesével lebontva:

- Peter Thiel (Palantir)

-Jacquelline Fuller (Google)

- Sophia (Hanson Robotics).”

 

Tájékoztatom, hogy kérésének megfelelően mellékelten megküldjük Önnek az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Brain Bar Kft. között létrejött
támogatási szerződés másolatát.

 

A Minisztérium 150.000.000 Ft (azaz százötvenmillió forint) összeggel
támogatta a Brain Bar Budapest projektet.

 

A rendezvény egyes konkrét előadóira vonatkozó kérdésére tájékoztatjuk,
hogy a Minisztérium a megítélt támogatási összeg felhasználásának
részleteit nem a támogatás tárgyéve alatt, hanem (a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően) a záróbeszámoló leadásakor ellenőrzi.
Ugyanakkor az Ön megkeresése alapján a Brain Bar Kft. soron kívül
rendelkezésünkre bocsátotta a kért információt. Ennek alapján az említett
három előadó költségei nem az állami támogatás terhére kerülnek
kifizetésre, a támogatásból ezen előadók költségeinek fedezésére nem
fordít összeget a Kedvezményezett.

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2018. május
8.                                                                

 

 

Tisztelettel,

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hidvégi Fanni, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hidvégi Fanni:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei