A Buda-Hold Kft. Albertfalvi Kispiacra fordított üzemeltetési költségei 2010-19 között.

Hanzéros Krisztián küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Hanzéros Krisztián

Delivered

Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a XI. kerület Újbuda Önkormányzata által az Albertfalvi Kispiac üzemeltetésére a Buda-Hold Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződését. Szíveskedjenek megküldeni továbbá a Buda-Hold Kft. által az Albertfalvi Kispiacra fordított üzemeltetési, fenntartási költségeinek tételes kimutatását a 2010. és 2019. közötti költségvetési időszakra vonatkozóan, évenkénti bontásban. Tájékoztatást kérek továbbá arról - szintén éves bontásban -, hogy a Buda-Hold Kft-nek mekkora bevétele származott az Albertfalvi Kispiac bérlói által fizetett bérleti díjakból a 2010. és 2019. közötti időszak vonatkozásában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 4.

Üdvözlettel:

Hanzéros Krisztián

Hivatkozása ide

Feladó: hivatal@ujbuda.hu
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!

Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét megkaptam és ügyintézésre továbbítottam az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.

Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük.

Amennyiben konkrét, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintésre vonatkozó információk (kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés-Ügyfajták oldalon.

Felhívom a figyelmét, hogy az Újbuda honlapon az Adatvédelem oldalon az Adatkezelési tájékoztatónk már elérhető!

Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
Jegyző
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Hivatkozása ide

Feladó: Samu Judit
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment SKMBT C28019102115490.pdf
276K Download View as HTML

Attachment SKMBT C28019102116120.pdf
783K Download View as HTML


Tisztelt Hanzéros Krisztián Úr!
Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére megírt válaszlevelünket
és mellékletét.
Üdvözlettel:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
dr. Samu Judit
referens
Budapest Főváros XI. kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Igazgatóság
1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. II./202.
Tel.: +36 (1) 372-45-11
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.ujbuda.hu
Kérjük, hogy ezt az üzenetet csak abban az esetben nyomtassa ki, ha az
feltétlenül szükséges.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ujbuda.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Samu Judit
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 401.2019 XI.NK.V rosgazd lkod si Ig.Hanz ros Kriszti n k z rd.adatig.t j koztat s.pdf
46K Download View as HTML

Attachment Albertfalvi Piac bev tel kiad s 2010 2019.pdf
15K Download View as HTML


Tisztelt Hanzéros Krisztián Úr!
Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére a Buda-Hold Kft. által
részünkre megküldött választ.
Tisztelettel:
dr. Samu Judit
referens
Budapest Főváros XI. kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Igazgatóság
1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. II./202.
Tel.: +36 (1) 372-45-11
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.ujbuda.hu
Kérjük, hogy ezt az üzenetet csak abban az esetben nyomtassa ki, ha az
feltétlenül szükséges.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ujbuda.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hanzéros Krisztián:
Csak a(z) Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei