A Budakeszi Önkormányzat és a Farkashegyi Repülőtér területének bérlője és a Repülötér üzemeltetői közötti, 2015-2019 időtartamra vonatkozó szerződések

Parlagfü Pollen No Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Parlagfü Pollen No Egyesület

Delivered

Tisztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budakeszi Önkormányzat és a Farkashegyi Repülőtér területének bérlője és a Repülötér üzemeltetői közötti, 2015-2019 időtartamra vonatkozó szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 25.

Üdvözlettel: Budakeszi lakosok

Hivatkozása ide

Feladó: Szauter Anikó
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Farkashegyi rep l t r.pdf
1.8M Download View as HTML


Tisztelt Címzettek!

Mellékletként csatolom az Önök által közérdekű adatkérés keretében igényelt iratok szkennelt változatát.

Üdvözlettel:

dr. Szauter Anikó
titkársági csoportvezető

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
06(23)535-710/114 mellék
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Parlagfü Pollen No Egyesület hozzászólt ()

Tisztelt Önkormányzat!

Köszönjük a hasznos információkat és várjuk a lakott területek feletti berepülések engedélyezését érintö további két adatigénylésünkre is szíves válaszukat.

köszönettel: Budakeszi lakosok

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Parlagfü Pollen No Egyesület:
Csak a(z) Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések ME

A(z) Miskolci Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei