A "BudaPart"-projekthez készült környezeti hatástanulmány

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Kormányhivatala részére

Budapest Főváros Kormányhivatala nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Budapest XI. kerületi Kopaszi-gát térségben zajló "BudaPart"-projekthez készült környezeti hatástanulmányt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 25.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Jakó-Szalai Zsuzsanna
Budapest Főváros Kormányhivatala


Attachment image001.png
2K Download


 

BP/0010/00076-2/2016.

 

 

Becker András úr részére

 

 

elektronikus úton

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

Elektronikus úton érkezett levelére válaszolva az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó környezetvédelmi engedélyezési eljárások előírt melléklete a
környezeti hatástanulmány.

 

Budapest Főváros Kormányhivatalához és a fővárosi kerületi hivatalokhoz a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi hatáskör nem
került telepítésre.

 

A fentiek alapján javaslom, hogy az adatkérésével a Pest Megyei
Kormányhivatalt szíveskedjen megkeresni.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr. Jakó-Szalai Zsuzsanna

jogi és adatvédelmi szakreferens

 

[1]Cimer_szines.jpg

Budapest Főváros Kormányhivatala

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c

Tel.: +36 (1) 896-2423

Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt dr. Jakó-Szalai Zsuzsanna!
Köszönettel, ezt teszem.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei